Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 560

Ulsi Manja

L01609011A
(Avokat)

Tiranë ALL

E & V PROJECT

L21501040R
(Konsulence, supervizionim, projektim.)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Joint Venture RENARDET - BETA STUDIO - HYDROWATER-ALBANIA

L41931001A
(Studimi i fizibilitetit dhe projekti i detajuar i ujitjes dhe kullimit, skemave konsultative, trajnimit dhe mobilizimit.)

Tiranë 23102370 ALL

ARDIT KRAJA

K31624169U
(Tregtim me shumice e pakice, import eksport te konfeksioneve.)

Tirane ALL

Sokol Kraja

M11307021M
(Dhenia me qira e ambjenteve ; Aktivitete te keshillimit per biznes dhe keshilla te tjera per manaxhim.)

Tirane ALL

Elona Çaushi

K41416001B
(Konsulence ne fushen e ekonomise dhe mjedisit.)

Tirane ALL

Elona Çaushi

L01616024T
(Bar)

Tirane ALL

BA 3 (perthithur nga "Continental Group")

K81321036T
(Shoqeria ka si objekt te gjithe aktivitetitin qe lidhet me fushen e ndertimit si germime dheu, ndertime civile dhe ekonomike, prodhim dhe tregtim materiale inerte, ndertim rrugesh, urash, vepra arti etj. Tra)

Tiranë ALL

"Parku i automjeteve" PASHA

K31823015R
(Riparim automjetesh te tipeve te ndryshme.)

Tirane ALL

ZAKA KOSTA & TASHKO

K91509015N
(Konsulenca ne fushen e drejtesise dhe ligjit, duke perfshire por pa u kufizuar ne konsulence juridike. Konsulence ligjore ne fushen e taksave, qeverisjes se korporatave, bashkimit dhe perthithjes se shoqeriv)

Tirane ALL

Thanas Apostol

L71413011U
(Konsulence financiare dhe kontabiliteti.)

Tirane ALL

Dante Gonxhja

L41811018G
(Dhënie automjetesh me qira dhe tregtimi i tyre.)

Tirane ALL

METROPOL ALB (shoqeri e perthithur nga "AL & GI " Sh.p.k)

K41902008C
(Botim gazete)

Tirane ALL

Betina Naço

M21907017D
(Konsulence financiare.)

Tirane ALL

Betina Naço

L42201035A
(Agjensi udhetimesh)

Tirane ALL

ERVIN KURTI

L72126074G
(Opinionist prane DigitAlb.)

Tirane ALL

FLUID BAR COFFEE

K91929004S
(Ne fushen e kafeterise dhe bareve.)

Durres ALL

OPERAI DEL VAPORE

L12422501P
(Prodhim eksprese kafeje,cialda dhe me kapsule me lenden e pare te porositesit ose me perpunim dhe bashkimin e materialeve.Sherbime mirembajtje dhe instalime te ndryshme,tregtim i prodhimeve ose produkteve os)

Durres -3286557 ALL

"Adrian Bardhi"

K93917001H
(Tregeti me pakice te bojrave,punime me boje.)

Korçe ALL

LADJUS (Perthithur nga "klar" - K81309049N)

L12227010D
(Sherbime te ndryshme ne fushen e ndertimit.Lyerje, suvatime, ndertime banesash, dhe pallate.Import-eksport te artikujve te ndryshem me shumice e pakice.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni