Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Në proces likuidimi
Rezultate gjithsej: 14

KF POGRADEC SH.A

L14404601E
(Organizimi i aktiviteteve sportive të futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir dhe pjesëmarrja në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Aderimi dhe regjistrimi si klub në Federatën)

Korçë ALL

Parku Udhetarve Shkoder

J66915058V
(Shërbim të transportit në shërbim të popullatës, kryesisht shërbim urban dhe pjesërisht disa linja me fshatra të afërta të rrethit. Punime në shërbimet funerale, pastrime të sipërfaqeve urbane, t)

Shkodër ALL

TI - VA

J72209005T
(Në fushën e prodhimit të materialeve të ndërtimit, të konstruksioneve, elemente betoni, prodhim dyersh, dritare, vetrata, ndërtimin e objekteve sociale, kulturore, industriale, ujësjellës kanalizime, g)

Tiranë ALL

AZITALJA ALBEKAOLINE 

J69310310C
(Në fushën e prodhimit dhe tregtimit, për prodhimin dhe eksportin e kaolinës.)

Shkodër ALL

DUHAN CIGARE 

J66902074H
(Grumbullim, përpunim duhani, prodhim, tregtim cigaresh me filtër dhe pa filtër dhe duhan të grirë.)

Shkodër -1130662 ALL

ALBKONTROLL

J61821510W
(Kontroll sasior dhe cilësor i mallrave të eksport-importit, marrjen e mostrave dhe kryerjen e analizave kimiko-fizike për to, kontroll të përshtatshmërisë së mjeteve të transportit dhe depove të magaz)

Durres -5700118 ALL

"ALBKROMI"

J61827513H
(Hapja, përgatitja, nxjerrja, pasurimi dhe përpunimi i mineralit të kromit me rezultat përfundimtar prodhimi i mineralit të kromit, koncentratit të kromit e ferrokromit. Shitja e blerja e mineralit të kro)

Durrës -274365 ALL

"Superfosfat"Kurbin

J67902331V
(Prodhim superfosfati, prodhim acidi, import plehra kimike, import lëndësh të para dhe ndihmëse, transport dhe parking.)

Lezhë ALL

Shtepia Botuese Naim Frasheri

J82416003W
(Botimi dhe tregtimi i librit artistik.)

Tiranë ALL

Kepuca (Ish Prodhim Kepuca)

J64103024S
(Prodhim faqe këpucë me material porositës dhe këpucë për vend dhe eksport.)

Korçë 267303 ALL

Shperndarja e Librit Shkollor (Perthithur nga Petrol Alba- K81706017T)

J61903001V
(Shtypje, botimin, ribotimin, shpërndarjen dhe tregtimin e teksteve shkollore, botimin, shtypjen, tregtimin, shpërndarjen e revistave për fëmije dhe të rinj.)

Tiranë -14010480 ALL

ALB BAKRI

J81920006K
()

Tiranë ALL

ALBMINIERA sh.a.

K72120014C
(Prodhim, tregtim mineralesh.)

Tiranë -13476679 ALL

PETROL ALBA (Perthithur shoqerite Nimeks, Berateks, Kombinati Energjitik, Bursa e Tiranes, Shperndarja e Librit Shkollor)

K81706017T
(Magazinimi, tregtim me shumicë dhe pakicë i karburanteve dhe nënprodukteve të tyre etj.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni