Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Në proces likuidimi
Rezultate gjithsej: 90

Shtepia Botuese Naim Frasheri

J82416003W
(Botimi dhe tregtimi i librit artistik.)

Tiranë ALL

Kepuca (Ish Prodhim Kepuca)

J64103024S
(Prodhim faqe këpucë me material porositës dhe këpucë për vend dhe eksport.)

Korçë 267303 ALL

Shperndarja e Librit Shkollor (ne proces perthithje nga K81706017T)

J61903001V
(Shtypje, botimin, ribotimin, shpërndarjen dhe tregtimin e teksteve shkollore, botimin, shtypjen, tregtimin, shpërndarjen e revistave për fëmije dhe të rinj.)

Tiranë -14010480 ALL

ALB BAKRI

J81920006K
()

Tiranë ALL

KOMBINATI ENERGJITIK (Ne proces perthithje nga K81706017T)

J62903209H
(Demolim asetesh dhe të ardhura nga qiraja.)

Elbasan -13363314 ALL

ALBMINIERA sh.a.

K72120014C
(Prodhim, tregtim mineralesh.)

Tiranë -13476679 ALL

PETROL ALBA

K81706017T
(Magazinimi, tregtim me shumicë dhe pakicë i karburanteve dhe nënprodukteve të tyre etj.)

Tiranë ALL

BERATEKS (Ne proces perthithje nga K81706017T)

K82607001O
(Import-eksport dhe shitblerje me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshme të industrisë tekstile, mekanike, etj.)

Berat ALL

BURSA E TIRANES SH.A (Ne proces perthithje nga K81706017T)

K21916801Q
(Të sigurojë një treg titujsh të hapur, transparent, të barabartë, efiçentë dhe ekonomik. Të rregullojë, të lehtësojë dhe të përmirësoj tregtimin në tituj. Të krijojë përputhshmërinë me par)

Tiranë ALL

World At Home

L92222036C
(Tregti Online. Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër i cili është në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni