Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Në proces likuidimi
Rezultate gjithsej: 94

"NIMEKS" (Ne proces perthithje nga K81706017T)

J62006501S
(Trajtim, menaxhim dhe tregtim të produkteve ushqimore.)

Tirane -4605158 ALL

"Superfosfat"Kurbin

J67902331V
(Prodhim superfosfati, prodhim acidi, import plehra kimike, import lëndësh të para dhe ndihmëse, transport dhe parking.)

Lezhë ALL

Shtepia Botuese Naim Frasheri

J82416003W
(Botimi dhe tregtimi i librit artistik.)

Tiranë ALL

Kepuca (Ish Prodhim Kepuca)

J64103024S
(Prodhim faqe këpucë me material porositës dhe këpucë për vend dhe eksport.)

Korçë 267303 ALL

Shperndarja e Librit Shkollor (ne proces perthithje nga K81706017T)

J61903001V
(Shtypje, botimin, ribotimin, shpërndarjen dhe tregtimin e teksteve shkollore, botimin, shtypjen, tregtimin, shpërndarjen e revistave për fëmije dhe të rinj.)

Tiranë -14010480 ALL

ALB BAKRI

J81920006K
()

Tiranë ALL

KOMBINATI ENERGJITIK (Ne proces perthithje nga K81706017T)

J62903209H
(Demolim asetesh dhe të ardhura nga qiraja.)

Elbasan -13363314 ALL

ALBMINIERA sh.a.

K72120014C
(Prodhim, tregtim mineralesh.)

Tiranë -13476679 ALL

PETROL ALBA

K81706017T
(Magazinimi, tregtim me shumicë dhe pakicë i karburanteve dhe nënprodukteve të tyre etj.)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KESH SECURITY SHRSF

K81610017N
(Sigurimi dhe ruajtja e objekteve në pronësi të sh.a KESH-it, sigurimi i shtetasve vendas apo të huaj.)

Tiranë 18485429 ALL

BERATEKS (Ne proces perthithje nga K81706017T)

K82607001O
(Import-eksport dhe shitblerje me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshme të industrisë tekstile, mekanike, etj.)

Berat ALL

BURSA E TIRANES SH.A (Ne proces perthithje nga K81706017T)

K21916801Q
(Të sigurojë një treg titujsh të hapur, transparent, të barabartë, efiçentë dhe ekonomik. Të rregullojë, të lehtësojë dhe të përmirësoj tregtimin në tituj. Të krijojë përputhshmërinë me par)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

OST SECURITY

L02401001R
(Sigurimi dhe ruajtja e objekteve në pronësi dhe administrim të OST sha. Shoqëria mund të sigurojë dhe të ruajë objekte në pronësi apo administrim të shoqërive ku OST sha është aksionar i vetëm. S)

Tiranë 4043705 ALL

World At Home

L92222036C
(Tregti Online. Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër i cili është në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni