Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Nën sekuestro
Rezultate gjithsej: 3

GINGER

L11702016I
(Te importoje, eksportoje, bleje, shese, shperndaje, tregtoje, te kete eksluzivitete ne formen e franchise si dhe ne cdo lloj forme tjeter te njohur nga legjislacioni ne fuqi dhe praktika nderkombetare tregtare,)

Tiranë ALL

KOBRA SECURITY

K81618502N
(Ruajtjen dhe sigurimin e pasurive e objekteve publike dhe private, pasurive te luajtshme, makinerive, paisjeve, automjeteve dhe te vlerave materiale e monetare e jetes se shtetasve, vendas dhe te huaj, te puno)

Durrës ALL

HAëAI - ALB - SHPK

K01415501w
(Import eksport mallrash te ndryshme te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice. Investime ne fusha te ndryshme, si ne ate te ndertimeve publike, te godinave te banimit, te infrastruktures, ne blerje e shitje t)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni