Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 26489

LOKA PJESE KEMBIMI

M32209501Q
(TREGETI ME PAKICE DHE SHUMICE , PJESE KEMBIMI DHE AKSESOR TE TJERE , PER AUTOMJETE)

Durres ALL

EL TECH ALBANIA GROUP

M32209012B
(Ndertimi i projekteve te tubacioneve dhe kanalizimeve. Ndertimi i projekteve te sherbimeve publike per energji elektrike dhe telekomunikime. Ndertimi i projekteve te ujit. Ndertimi i projekteve te tjera te n)

Tirane ALL

A.R.E.A

M32209011Q
(Konsulence per shitje dhe qira te pasurive te luajteshme dhe te paluajteshme studime tregu, komisioneri dhe agjensi per te tretet, Agjenci imobilare, ndermjetesimin kombetar dhe nderkombetar te pasurive te l)

Tirane ALL

A&G Enterprise

M32209003C
(Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm: Sherbime teknologjike Të ndërmarre çdo lloj aktiviteti tregtar të lejuar nga ligji izbatueshëm, duke por përfshirë por pa u kufizuar në ofrimin e s)

Tirane ALL

RETLAV BUSINESS CENTER

M32210039H
(Ndertim rezidenca banimi, pallate banimi dhe jo banimi, Ndertime civile, ndertime industriale, ndertime turistike, kompletimi me instalimet e nevojshme për çdo lloj ndërtese të ndryshme, tregti blerje dh)

Kamez ALL

Reliable Services Association

M32210037O
(Pastrim, mirembajtje e assets, ndertim ose rikonstruksion ndertesash/apartaments, tregetim online, punime hidraulike, hidrosanitare, hidraulike, elektrike, elektro shtepiake. Ne funksion te qellimeve te saj,)

Tirane ALL

2K. KONSTRUKSION-23

M33410801B
(Aktivitet ne fushen e ndertimit, shfrytezimin, perpunimin, tregtimin dhe transportin e inerteve, si dhe te materialeve te tjera te ndertimit. Tregti material ndertimi, ndertime te ndryshme, civile, fasada te)

Kavaje ALL

Aton Italia- Dege e shoqerise

M32210036G
(Shoqeria ne perputhje me legjislacionin aktual per veprimtarite e rezervuara dhe/ose te mbrojtura dhe, nese eshte e nevojshme , i nenshtrohet arritjes se kualifikimeve ose regjistrimeve te nevojshme , ka per)

Tirane ALL

NorAlb Invest

M32210034N
(Blerja, zhvillimi, shitja dhe dhenia me qera e pasurive te paluajtshme; Sherbime te akomodimit fjetje ditore, ambjente me qera ditore; Aktivitet tregtare ne fushen e hotelerisë, organizim eventesh te ndrysh)

Tirane ALL

UBO Construction

M32210027H
(• Rikonstruksione gipsi; • Patinime elektrike; • Shtrim pllakash, hidraulike; •Prodhimi I dritareve, plastike e alumini, rrjeta insektesh dhe te ngjashme; • Sipas legjislacionit ne fuqi, shoqeria n)

Tirane ALL

Beleraj Construction

M37210201N
(-Projektimi dhe ndërtimi i objekteve civile dhe industriale dhe menaxhimi i zbatimit të projekteve të kësaj natyre për vete dhe për të tretë; -Shitja e objekteve/njësive të ndërtuara si investitor)

Vlore ALL

CO LAND.AL

M34610603N
(Transport Mallrash për vete dhe për të tretët, brenda dhe jashte vendit, Import-Eksport. Tregëtim mallrash, materialeve të ndryshme, tregti me shumicë dhe pakicë, artikuj të ndryshëm industrialë, )

Pogradec ALL

ALKEA TOYS

M32210024G
(Import – eksport , prodhim , perpunim , transformim, tregti me shumice dhe pakice te produkteve jo ushqimore, elektrike, elektronike, dhe materiale ndertimi . 2.Shoqeria ka per objekt gjithashtu edhe ndert)

Tirane ALL

ENERCO POWER

M32210023V
(1.Prodhimi i instrumenteve dhe pajisjeve të matjes, testimit, verifikimit dhe navigimit. 2.Tregtia e energjisë elektrike. 3.Ndertimi i objekteve civile dhe industriale. 4.Instalime elektrike. 5.Punime hidr)

Tirane ALL

DRYN DESING

M32210021F
(Sherbime dizenjimi dhe arredimi te ambjenteve te brendshme dhe te jashtme te te gjitha llojeve,konsulence ne arredim,graphic desing.Dizenjim produktesh.Tregetim materiale ndertimi.Punime gipsi,punime elektr)

Tirane ALL

110% Digital sh.p.k

M32210020U
(Realizimi i veprimtarive të ndërmjetësimit në fushën tregtare dhe mediatike, nëpërmjet kryerjes së porosive, dhënien e konsulencave për rritjen e vizibilitetit, promovimin të emrit tregtar të sho)

Tirane ALL

Amherst Group

M32210019Q
(Shitblerja e pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme. Zhvillimi i veprimtarise se Real Estate . Konsulence ne fushen e Real Estate.)

Tirane ALL

SE-ALB

M32210012G
(Import-ekspor. Tregti me shumicë të artikujve të ndryshëm, pijeve alkolike, pijeve freskuese, mallrave ushqimorë.)

Tirane ALL

Baddest

M32210010N
(Shitje te atleteve, veshmbathjeve, çantave dhe aksesoreve. ECommerce.)

Tirane ALL

Rituals

M32210003H
(Tregtimin dhe përpunimin e drurit, plastikës dhe materialeve me ngjyra dhe metaleve në përgjithësi. Ndërtimi dhe tregtimi i morgut dhe i çdo sendi tjetër funeral.Trajtimi i procedurave administrative)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni