Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 27692

ALB PERFECTION DESIGN

M32306063J
(Programacion, këshillime dhe aktivitete të tjera informatike, aktivitete të programimit informatik, faqet web, software dhe aplikacionet (përfshirë zbatimin dhe korigjimin), adaptimin e software, dhe ap)

Tirane ALL

ENIS 21 SH.P.K

M33506213R
(Import, tregti te tekstileve te ndryshme.)

Elbasan ALL

KASTELA - 3D

M34706807R
(Projektim, Ndertim te te gjitha llojeve. Ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tunele, mbikalime dhe nenkalime, ujesjellsa, ndertime mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe teleko)

Sarande ALL

PUSULA YASAM PSIKOLOJI DANISMANLIK MERKEZI

M32306062B
(KLINIKE PSIKOLOGJIE)

Tirane ALL

EDI Yacht Albania

M32306058T
(a. Ndertimi, zbatimi dhe instalimi e gjithe elementeve te brendshem/te jashtem, duke perfshire mobilimin, ndertimin dhe instalimin e te gjitha sistemeve ne anije dhe varka te te gjitha llojeve. Riparimi dhe )

Tirane ALL

ARED

M33506403A
(- Tregëti me shumicë dhe pakicë të materialeve të ndryshme, ndërtimi, elektrike, vegla pune, hidraulike, higjeno-sanitare, detergjentë, dezinfektantë, soba, dru, materiale mekanike, kompjuterike. - S)

Fier ALL

INCA MARKETS

M32306055S
(Konsulencë Financiare dhe Ndërmjetësim. Programime kompjuterike. Aktivitetet konsultuese në fushën e teknologjise se informacionit. Kontrolli dhe mirembajtje e pajisjeve kompjuterike. Shërbime të tjer)

Tirane ALL

Kredo Finance (ish "Mondo Finance")

L71610009A
(Kryerja e aktivitetit financiar te mikrokredise ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe licencat e dhena nga autoritetet e caktuara me ligj. Objekti i Shoqerise do te perfshije dhenien e sherbimeve keshil)

Tiranë ALL

Klima.AL

M32306052R
(Shitje, montim, çmontim, servis kondicionerash, shitje materiale elektrike dhe hidraulike. Shtrirje linja interneti dhe instalime interneti.)

Tirane ALL

Kimberly Construction

M32306051J
(Shoqeri ndertim dhe investitore e: punime germimi, objekte civile - industrial -turistike objekte civile - industrial - turistike prej murature e skelet beton/arme -objekt me skelet metalik, objekt me shkall)

Tirane ALL

AR&AL

M32306050B
(Punime hidraulike dhe elektrike. Tregti materiale elektrike, hidraulike dhe te ndryshme, mirembajtje etj. Tregti, import materiale te ndryshme.)

Tirane ALL

DEMALT GROUP

M33506402O
(Magazinimi artikujve te ndryshem ushqimore dhe jo ushqimore Prodhim i produkteve te ndryshme , ushqimore dhe jo ushqimore Tregeti me pakice dhe shumice e produkteve te ndryshme Import - Export i produkteve )

Fier ALL

Icon Albania

M32306044D
(Organizimi dhe drejtimi për llogari të të tretëve nga callcenter, ku realizohen ose merren telefonata me qëllimin për të realizuar aktivitete shitje, marrjen e porosive,asistencës të klientelës , T)

Tirane ALL

Nuevo Deluxe

M38506501A
(Sherbime hotelerie . Bar -Restorant Sherbime argetimi dhe lojra te ndryshme.)

Lezhe ALL

ROI & JORI

M34706403H
(Dhenia me qira e pronësisë intelektuale dhe produkteve të ngjashme.)

Lushnje ALL

GREEN BITUMEN

M32306040R
(Blerja, nxjerrja, përpunimi dhe tregtimi i qymyrit bituminoz, bitumit të pastër. Transportimi, që përfshin transportimin kombëtar dhe ndërkombëtar të mallrave për vet shoqërinë dhe për llogari t)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"B.M" SHPK

K68404706Q
(Tregtim mallrash te ndryshem industrial bujqesor,blektoral me shumice dhe pakice,ushqimore,fruta perime,tregtim automjetesh te çdo marke dhe tonazhi e pjese kembimi,eksport-import,tregtim makinerish te ndry)

Malësi e Madhe 16635303 ALL

A.M.A- Vuthaj

M38506301K
(-Ndertime civile,industriale,social-kulturore dhe te infrastruktures te gjitha llojeve. - Import eksport tregtim me shumice e pakice te artikujve industriale, ushqimore,bujqesore e blegtorale, mish, peshk, m)

Kurbin ALL

Innovate Consult

M32306036M
()

Tirane ALL

4-SEASONS COMPANY

M32306035E
(Import-eksport te duhanit te paperpunuar/te perpunuar dhe te lendeve ndihmese per perpunimin e tij. Shitje te produkteve te duhanit shije nargjile, shisha, etj. Ofrimin e sherbimeve dhe hapje te pikave te sh)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni