Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 18237

NG Albania

M11615015R
(Shoqeria do të zhvillojë aktivitet me objektin e meposhtëm: - Sherbime te fushen e punesimit dhe marketingut; - Konsulence per shoqerite tregtare dhe ne fushen administrative - Sherbime ne fushen e Teknologj)

Tirane ALL

American Tobacco

M11615016C
(lmport-eksport, shitje me pakice dhe shumice, shperndarje dhe distribucion cigaresh, artikujsh ushqimore, bujqesore dhe industriale, perfshire produktet subjekt akcize dhe veprimtari te tjera te lidhura me prod)

Tirane ALL

MZIU KOMPANI

M11615501I
(Import- eksport makineri, mjete bujqësore dhe makineri të ndryshme, automjete, si dhe pjesë këmbimi e tregtim me shumicë e pakicë të tyre, import-eksport e prodhim materiale ndërtimi, si dhe tregtimin e)

Durres ALL

GroWell

M11615017K
(Sherbime konsulence financiare)

Tirane ALL

MY LADY

M11615021P
(Parukeri .Fustane Nuserie .Fustane me qera.)

Tirane ALL

BY RED

M11615025B
(Aktivitete tregtare në fushen e ndertimit dhe Real Estate, menaxhim i ambienteve me qera. Kompania gjithashtu mund të kryejnë të gjitha transaksionet tregtare dhe financiare dhe të zbatojë të gjitha nism)

Tirane ALL

MANXHAKU

K21428005W
(Shfrytezim, mbareshtrim dhe permiresim te pyjeve.Importeksport,tregtimin e artikujve te ndryshem.Tregtim dhe perpunim te drurit,tregtim te artikujve industriale,ushqimore,tregtim automjetesh te cdo lloji,marke )

Kamez 471215 ALL

Marketing Maximus

M11615032H
(Marrjen e te drejtes se perfaqesimit nga shoqeri qe veprojne jashte ose brenda territorit te Republikes se Shqiperise per territorin e Republikes se Shqiperise. Investimin ne fusha te ndryshme si, brokerimi, ma)

Tirane ALL

MEA Technology

M11615033P
(Konsulence tregtare dhe organizative ne te gjitha format dhe ne te gjithe sektoret e aktiviteteve brenda dhe jashte vendit; projektim dhe realizim te programeve formuese dhe te zhvillimit te burimeve njerezore;)

Tirane ALL

NEC

M11615035I
(Te kryeje aktivitete te blerjes, shitjes, zhvillimit, tregtise dhe/ose sherbime te menaxhimit dhe administrimit te bareve, restoranteve, palester etj; Te ofroje konsulence dhe sherbime te tjera per cdo lloj ope)

Tirane ALL

Bi Turbo LTD

M16615206R
(Tregtim automjetesh, pjese kembimi dhe aksesore per automjete. Import - Eksport i tyre.)

Vlore ALL

OTIUM

M11615036Q
(Trajnime, shitblerje pronash te paluajtshme,studime tregu, akses ne sisteme dhe konsulence ne fushen e pasurive te paluajtshme, si dhe cdo sherbim tjeter qe ka lidhje me tregun e pasurive te paluajtshme.)

Tirane ALL

Gema Work Zone

M11615038J
(Punime ndertimi dhe shitja e materialeve te tyre per hidroizolim , termoizolim te te gjitha llojeve, tregtim i materialeve te tyre. Punime dheu, sistemime, taracime terrenesh, punime hekuri, karpantjerie, ndert)

Tirane ALL

SkyLine Investments

M11616007I
(Kryerjen e ndertimeve civile dhe rrugore, ndertimin per llogari te vet ose te treteve te ndertimeve industriale, bujqesore, kryerjen e infrastruktures urbanistike, te parcelimit, kryerja e punimeve te rrugeve, )

Tirane ALL

digiWEB

M11616008Q
(Ndertim Software. Mirembajtje dhe menaxhim hardware, serverash dhe rrjeti. Shitje-blerje hardware.)

Tirane ALL

MULTISERVICE CARBONE&CO

M11616009B
(Punime mekanike.Tregti me shumice edhe pakice te pjeseve te nderrimet te automjeteve.Shitja e makinave, motorreve dhe varkave, tregti elektronike.Eksport, import te gomave.Import ushqim eksportues)

Tirane ALL

EURO SERVIS&CO

M11616010F
(Import dhe shitje te makinave, motoreve e te mjeteve lundruese, Import -export te produkteve ushimore edhe jo ushqimore.)

Tirane ALL

ANSA - SERRAMENTI

M11616501N
(Import- eksport, tregtim të lëndës së parë, profile alumini, plastike, aksesorë, dyer, dritare. Prodhim dhe montim i dyerve dhe dritareve, alumini, plastike, druri, kangjella. Prodhim dhe montim fasadash.)

Durres ALL

ARREDO BUKAÇI

M11616502V
(Import-export, perpunim i drurit, tregti me pakice te mobiljeve te ndryshme dhe elementeve prej druri, treti te mallrave industriale, druri, metali dhe duralumini dhe aksesoret per mobilje, etj.)

Durres ALL

Trevi Textures Building

M11616020M
(Tregti i materialeve te ndertimit, punime te pergjithshme ne ndertim si me poshte: rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industrial, veshje fasada, punime nentokesore, ura e vepra arti, diga dhe tune)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni