Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 24418

Lulzim Malaj

L88828601N
(Bar-Restorant, guidë)

Kukes ALL

Luljeta Dushku

K82621801R
(Servis automjetesh)

Rrogozhine ALL

Fatjon Doksani

L23201002A
(Tregti me pakicë të druve të zjarrit,sobave me dru dhe qymyrit të drurit.)

Berat ALL

Agjencia Shqiptare e Punësimit - Albanian Employment Agency

L21410066G
(Ndermjetesim punesimi brenda dhe jashte vendit,ndermjetesim shkollimi brenda dhe jashte vendit, trajnime te ndryshme.Hapjen e qendrave te formimit profesional ne keto kurse:anglisht, italisht,frengjisht, gjerma)

Tirane ALL

Ardiana Gjini

K93016802I
(Tregetim me pakice te artikujve te ndryshem industriale)

Rrogozhine ALL

Artan Çipuri

L61906010O
(Servis makinash. Tregtime shumice dhe pakice te pjeseve te kembimit dhe goma per automjete. Ndertime. Germime dheu me punime eventuale murature e beton arme, prishje dhe punime ne toke te germuar. Prodhime mate)

Tirane ALL

T.T.- SOIL & EARTHQUAKE CONSULTING ( ish "N.E.V. CONSTRUCION")

K31629006T
(Punime dheu murature, betoni, beton/arme te zakonshem , punime shembje ndertime civile,industriale,turistike,bujqesore e kopletime me instalimet e nevojshme per to punime restaurimi, tregtim mjetesh e matriales)

Tirane ALL

Ardian Muça

L12217012P
(Bar-kafe, tregti me pakice te lendes drusore dhe artikujve te ndryshem.)

Tirane ALL

ALBEGIS&CO

K51518007R
(Studime e projektime ne infrastukture, konsultime, supervizione ne kete fushe. Aktivitete te ndryshme nepermjet programimeve, preventivave, projekte, llogaritje dhe studime per aspekte ekonomike e financiare ne)

Tirane -7085313 ALL

KASTRATI SHPK

K43823006A
()

ALL

AFRIM BICI

K64112202A
(Tregtimin e artikujve të ndryshëm industrialo-ushqimorë dhe transportin e tyre.Import - eksport , miell, hime, drithera dhe artikuj te tjere te ndryshem.Paketim ,ambalazhim ,etiketim, misri ,gruri, tërshër)

Durres 603843 ALL

Dashurije Dida

L57115901J
(Shitje pakice te materialeve te ndertimit.)

Has ALL

Kadire Hoxhaj

L52007050V
()

Kamez ALL

Gazmir Koçi

K64111401W
(Serë lulesh dhe fidana dekorative, tregtim impute bujqesore)

Fier ALL

Endrit Uligaj

L26521001P
(Tregtim aksesor elektronik. Sherbime. riparime. Artikuj kancelarie. Bojra dhe pjese per printera, artikuj per zyra, shtypshkrime, printime dhe shumefishime cd dhe dvd, materiale pastrimi, artikuj elektrike, art)

Shkoder 0 ALL

Oltion Pulaj

L77716502S
(Projektim, mbikqyrje, kolaudim, zbatim dhe konsulence ne fushen inxhinierike dhe arkitektonike. Mbikqyrje dhe kolaudim te punimeve te zbatuara.)

Lezhe ALL

TRANSUDHETARE

J64103414M
(Transportimi i udhetareve dhe punonjesve brenda dhe jashtevendit,riparim te mjeteve te veta,kolaudim periodik te mjeteve te veta dhe te tretve,parkim i mjeteve private dhe shteterore,kurse kualifikimi per shofe)

Fier -2836492 ALL

METAJ STONE

L88718401R
(Nxjerrje dhe perpunim i pllakave te gurit dekorativ, tregtimi dhe eksportimi i tyre. Nxjerrje, perpunim, tregtim me shumice dhe pakice te materialit drusor, lende e pare dhe nenprodukteve te tij, si dhe import )

Poliçan ALL

FERMER SPIRO QENDRAJ

L89409573O
(Fermer)

Gjirokaster ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ERILD

J61821040N
(Ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme, punime dheu, murature, betoni, ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore, restaurime si dhe tregtim te mallrave te ndryshem industriale dhe materialeve t)

Tirane 3514122 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni