Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 13972

ALBSPEED & CO

M11531504R
(Veprimtari ne fushen e sherbimeve si agjensi doganore, spedicionere dhe sherbimeve portuale ne pergjithesi per vete dhe te trete. Sherbim transporti brenda dhe jashte vendit si me mjetet e veta ashtu dhe me mje)

Durres ALL

AA FUTURE

M11601003Q
(Objekt i veprimtarise se shoqerise do te jete kryerja e cdo aktiviteti tregtar te lejuar nga ligji dhe/ose pjesemarrja ne cdo veprimtari apo aktivitet te ligjshem qe mund te kryeje nje shoqeri me pergjegjesi te)

Tirane ALL

DAPHNE

M11601007C
(Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqip)

Tirane ALL

FAMETAL

M11601012P
(Veprimtari ne fushen e reklamave.Punime dhe sherbime ne fushen e reklamave,strukturave dhe konstruksione reklamuese.Import-Eksport i makinerive te ndryshme të të gjitha llojeve per reklama.Import dhe eksport )

Tirane ALL

SHOLLAJ

M16601206Q
(Perpunim nxjerrje mineralesh. Punime vepra publike. Transport inertesh. Punime dhe sipermarrje ndertimore.)

Vlore ALL

E&E RRJOLLI

M17801302V
(Ndertim, tregetim materiale ndertimi me shumice dhe pakice, investime ne ndertim, Bar Kafe, Lavazh, Turizmit, Hoteleri, Bar-Restorant, kampingje, argetim per te rritur dhe femije, Import-Export te te gjitha pro)

Lezhe ALL

TOLGAN

M11601505Q
()

Durres ALL

On Top Security

M11602001F
(Ruajtjen dhe sigurimin fizik te objekteve publike dhe private. Sigurimin fizik, mbrojtjen e jetes dhe shendetit te shtetasve vendas dhe te huaj.)

Tirane ALL

Best Auto Albania

M11602002N
(Sherbim parkimi, karrotreci, shitblerje me pakice te automjeteve te llojeve te ndryshme.Agjensi per dhenie me qera te automjeteve te perdorura.Agjensi komisionere dhe ndermjetesimi per shitjen e automjeteve te )

Tirane ALL

TURKISH HOME

M16602201E
(Tregtimi me shumice dhe pakice i artikujve per arredimin e shtepise, tapete, qilima, perde, mbulesa dhe cdo artikull tjeter shtepiak. Tregtimi me shumice dhe pakice i artikujve tekstile dhe konfeksione. Importi)

Vlore ALL

SUPERFOODS NUTRITION

M11602005O
(Import - Eksport, tregti me shumice e pakice te suplementeve ushqimore sportive, Aksesoreve dhe Veshjeve sportive.)

Tirane ALL

ACTIVE MEDICAL INDUSTRIES

M11602014N
(Rritje merimangash me qellim prodhimin e helmeve per perdorim farmaceutik dhe kozmetik, prodhimi dhe shperndarja/shtja e instrumenteve mjeksore. Ndermjetesim bankar)

Tirane ALL

TERMO GREEN

M11602038N
(Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj: Import-Eksport i materialeve te ndryshme ndertimi si veshje murale, suva me baze gelqere, suva me baze cimento, suva me shtrese te holle dhe suva te cdo lloji mate)

Tirane ALL

HOTEL GOLDEN PALACE

M16602005B
(Hoteleri dhe sherbime te tjera hotelerie qe lidhen me akomodimin ne hotel (furnizimi e sherbimit te akomodimit ne strukturat akomoduese). Blerje, marrje ambiente me qera dhe veprime te tjera qe lidhen me objekt)

Shkoder ALL

TIRANA INK SUPPLY (ish TATTOO SUPPLY)

M11602041K
(Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen dhe marrjen pjese ne te gjitha aktivitetet qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, dhe ne veçanti: Tregtimi me paki)

Tirane ALL

K & G XHIAJ

M16602204F
(Tregti veshje konfeksione. Tregti veshje dhe konfeksione prej lekure.)

Vlore ALL

"IC VERI"

M17802201M
(Tregti te produkteve te ndryshme industriale.Sherbime postare.Kryerja e transporteve kombetare dhe nderkombetare te mallrave te veta dhe per llogari te te treteve . Te gjitha veprimtarite dhe sherbimet te tjera)

Kukes ALL

ALBREPUBLIC

M14002005C
(Ne fushen e prodhimit dhe tregtim me shumice dhe pakice pijesh alkoolike, vere, pije freskuese dhe joalkoolike, import eksport i ketyre produkteve.)

Korce ALL

CDC GROUP ALBANIA

M11602042S
(Import-eksport, produkte mobilerie, gjenerator, parkete, dyer, shtepi druri, etj.)

Tirane ALL

Ullishtja Agroturizem (ish A & S KOMPANI)

M11602509H
(Bar, restorante, agroturizëm, katering, hoteleri, evente, etj në fushën e turizmit. Import - Eksport, shitje, blerje, projektim dhe instalime të materialeve elektrike, hidraulike, pajisje të ngrohjes dhe f)

Durres ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni