Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 17767

ALDERO 2021

M11718003M
(Konsulence inxhinierike per veprat hidroenergjitike dhe hidroteknike. Bujqesi perfshire serat dhe magazinat e produkteve bujqesore. Gjithashtu shoqeria do te mund te kryeje cdo aktivitet tjeter ekonomik, tregta)

Tirane ALL

G&A

M12124007M
(Punime ndertimi e sherbimi, mirembajtje objektesh restaurimi, tregtim materiale ndertimi dhe vegla pune, punime hidraulike, punime termoizoluese, stampim fotografish, shtypshkrime te ndryshme, postera, reklama,)

Tirane ALL

MUSCLE @ FITNESS

M11718004U
(Aktivitet Sportiv, Fitness, Aerobi etj. Tregtimin e pijeve freskuese, uji, lengje frutesh apo dhe uniforma e veshje sportive)

Tirane ALL

NERTILA

M14524402M
(Tregti me pakice artikuj industrial.)

Lushnje ALL

AUTO SERVIS EUROPIAN MAKISHTI

M12124002S
(Ne fushen e,shitjes me pakice dhe shumice te produkteve ushqimore .Te tregetoje makina te perdorura servis makinash shitje me shumice dhe pakice te pjeseve te perdorura dhe te reja te llojeve te ndryshme te aut)

Kamez ALL

R2E- SMART&GREEN

M17918901A
(Agjensi udhetimi. Pagesa dhe rimbushje elektronike , shitje te produkteve kancelarike, aksesoreve, shitje te produkteve ushqimore ,pijeve ,cigare. Sherbime postare. Pjese e aktivitetit te shoqerise do jete edhe)

Diber ALL

ALBANIA POSTAL S. & T. COMPANY

M16718201S
(Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqip)

Vlore ALL

PRIME CALL DESIGN

M11718006N
(Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve që një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar mund të ushtrojë ne baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose jashte territorit të Republikes s)

Tirane ALL

MX

M14524401E
(Import-Eksport, tregti me shumice dhe pakice te gjithe materialeve industrial, minerale,farmaceutike dhe bujqesore.Perpunim I mbetjeve urbane dhe industriale.)

Lushnje ALL

DIVM SERVICE

M11718503T
()

Durres ALL

[email protected] CONSTRUCTION

M14524801F
(Punime per prishjen e ndertimeve, punime germimi ne toke, rikonstruksione dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash, mirembajtjen e tyre, punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to)

Sarande ALL

VALBONA HEC 2020

M11718007V
(Sduidimi, projektimi dhe operim Hidrocentralesh.)

Tirane ALL

TRASH OIL & GAS

M12127029L
(Aktivitet ne fushen e kerkim, eksplorim, nxjerje, blerje, magazinim, perpunim,rafineri, transport dhe shitje me shumice e pakice e carbonit, benzines, glizoilit te lehte dhe te rende, naftes se lehte dhe te ren)

Tirane ALL

CROPTECH ALBANIA

M11718008G
(Import-Eksport inpute bujqesore, pesticide, fara e plehra, aktivitete ne fushen e agro biznesit dhe bujqesise. Konsulta agrare dhe financiare. Operacione qe lidhen me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, fi)

Tirane ALL

LOCAL WEB SRL

08370950969
(Tregtimi i produkteve hardware e software. Ofrimi i sherbimeve te konsulences dhe organizimit te biznesit, konsulences per implementimin e sistemeve informative dhe konsulenca teknologjike ne sektorin informati)

Bolzano ALL

ChWeb

M11718009O
(Ushtrimi i aktiviteteve vetem ne fushen e teknologjise se informacionit dhe komunikimit (TIK) dhe vecanerisht ne fushen e prodhimit/zhvillimit te software-ve, duke perfshire por pa u kufizuar ne sa me poshte: ()

Tirane ALL

MAX NORD

M17127003F
(Tregtim me shumice e pakice, Marketing –Distributor, Import-Export, Blerje-Shitje artikujt te ndryshem industrial, Ushqimor, Elektroshtepiake, Kinkaleri, Kozmetik, Bime medicinale, Verera, Mobileri, Lende Dru)

Shkoder ALL

DEPOZITA

M12127027S
(Tregtim materiale ndërtimi dhe vegla pune. Ofrim shërbimi interneti. Punime hidraulike, termoizolusese, stampim fotografish, shtypshkrime të ndryshme. Postera, reklama, stampime në bluza etj. Tregtim materi)

Tirane ALL

GLAMA

M12127026K
(Sherbime qe kane te bejne me Shitjen, Blerjen dhe Administrimin e Pasurive te Paluajteshme. Tokave bujqesore. Trojeve te ndertimit rezidencial tregtar dhe industrial e te lidhura me to. Sherbime financiare. She)

Tirane ALL

BORISI TRAVEL

M11718013T
(Transport nderkombetar udhetaresh, transport nderkombetar mallrash brenda dhe jashte vendit, agjenci udhetimesh, agjenci transporti nderkombetare udhetaresh, transport kombetar udhetaresh etj.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni