Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 18649

Krasap

M21622006I
(Menaxhimin e trafikut telefonik dhe ofrimin e sherbimeve te telekomunikacionit ne pergjithesi, aktivitetet e qendres se thirrjeve, si ne hyrje ashtu edhe ne dalje, telemarketing dhe teleselling; veprimtarite)

Tirane ALL

Paki Entertainment

M21626045C
(Bar- kafe- Lounge, organizim eventesh, tregtim i pijeve te ndryshme, alkolike ose jo alkolike si dhe tregtimin e cdo artikulli te lejuar nga ligji brenda fushes se aktivitetit te nje bar kafe apo lounge.)

Tirane ALL

LA MAISON DES DÉLICES

M24026803R
(Prodhimi dhe shitja e produkteve tipike që i përkasin një furre buke dhe një pastiçerie.)

Sarande ALL

"AL-HUDA"

M22826403N
(Import, eksport, tregtimi i artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice.)

Fier ALL

Mio Materasso

M21626508F
(Tregti me pakice dhe shumice e materialeve te ndryshme, import-eksport, shitje produktesh per arredimin e shtepise, shitje produktesh elektroshtepiake, shitje mobiljesh dhe aksesoresh per arredime ambientesh)

Durres ALL

AKED

M21626027E
(Tregti te ndyshme mallrash dhe aksesoresh. Import - Eksport, tregtim me shumice e pakice industriale, te veshjeve, kepuceve, konfeksioneve, produkteve te kozmetikes, te mallrave te ndryshem ushqimore, materi)

Tirane ALL

LIDER SHOP

M24026001A
(Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm : Importeksport dhe tregti materiale ndertimi, bojra, rroba pune,vegla pune,materiale elektrike,materiale hidraulike etj.Sherbime, lyerje dhe riparime . Puni)

Korce ALL

Sun Stone Hill

M21626019N
(Mbareshtim i blektorise, pasurim kullote, pyjesh, mbjellje dhe tregtim te bimeve mjeksesore, shitje gure natyrore, import eksport guresh natyrore. Import eksport bimesh mjekesore, prodhim e tregtim mjalti. S)

Tirane ALL

R.A.D Shoes

M26626202S
(Prodhim veshje te kembeve, prerje, qepje te faqeve dhe aksesorve te tjere te veshjeve te kembeve, montimin perfundimtar te veshjeve te kembeve, paketimi dhe ambalazhimi i tyre. Import - eksport te makinerive)

Vlore ALL

ADRIAT FASHION

M21626017U
(Punime lekure me dore, canta, faqe sandalesh, rripa, aksesore te ndryshem me material te porositesit dhe nenkontraktor (Fason). Perpunim dhe prodhim te veshjeve e tekstileve. Shoqeria mund te kryeje cdo lloj)

Tirane ALL

Uptoit Service Solutions Company

M21626016M
(Sherbime magazinimi,sherbime transporti.dhenie me qira te makinerive te renda dhe mjeteve jo te renda,prodhim dhe dhenie me qira te kontiniereve,sherbime te menaxhimit te ujerave te zeza e te bardha,sherbime)

Tirane ALL

LURA BLEND

M21626015E
(Kultivimi, mbjellja, rritja, vjelja, perpunimi, importi, eksporti i arroreve, ullirit, sheges, arra, lajthi, bajame. Marrja me qira apo me çfaredo lloj forme tjeter te parashikuar nga ligji, i tokave bujqes)

Tirane ALL

E-CONS

M21626013L
(Veprimtari per ndertime objektesh civile dhe/ose jo civile per banim, sherbime apo polifunksionale, ndertim rrugesh, ndertim ndertim vepra arti rrugore dhe/ose hekurudhore, ndertime industriale, ndertim ujsj)

Tirane ALL

S7P CORPORATE

M21626005U
(Sherbimet ne fushen e inxhinierise dhe arkitektures.)

Tirane ALL

Gruppo ITQ dege e shoqerise se huaj

M21626030B
(Ofrimi i sherbimeve dhe punimeve ne fushen e pastrimit mjedisor qe lidhen me riciklimin dhe/ose asgjesimin e materialeve te ndertimit, te cdo lloj natyre. Projektimi, keshillimi dhe ndertimi i impianteve te )

Tirane ALL

OBELIX

M26627212H
(Bar-Restorant.)

Himare ALL

"ALBANIA TRAVEL & TOURISM"

M22827803T
(Operator turistik.Agjensi turistike.)

Kavaje ALL

FR Furniture

M21627047A
(Veprimtari tregtimi me shumice dhe pakice ne fushen e mobiljeve, import-eksport dhe sherbime te lidhur me to si arredime, projektime, interior, per ambjente te ndryshme. Realizimin e kerkesave te klienteve s)

Tirane ALL

KiDo

M21627041V
(Shit-blerjet me pakice dhe import eksportet te artikujve te ndryshern per femije. Shit-blerjet me pakice dhe import eksportet te pajisjeve te ndryshme per femije, mobilie, aksesore te tyre, mjete kancelarike)

Tirane ALL

KodiTek

M24027805P
(Te zhvilloje aktivitet ne fushen e prodhimit dhe shitjes se software (programe kompjuterike), dizenjim dhe zhvillim, projektim i software (programe kompjuterike) dhe bazes se te dhenave, analizezhvillim, pro)

Sarande ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni