Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 18656

SA CONSULT

M21823006T
(Studim te tregjeve te ndryshme, keshillim biznesi, veprimtari agjent tregtare.)

Tirane ALL

Camarante Consinvest

M24223801P
(Konsulence, Mirembajtje dhe pastrim apartamentesh si dhe dhenie e pronave me qira)

Sarande ALL

Ultra C.E.P

M21823001C
(Veprimtari te sherbimit postar ekspres. Kryerja e operacionit te transportimit te shpejte te dokumenteve courier, kolive dhe pakove, brenda Shqiperise dhe jashte saj, me cdo lloj mjeti tokesor, detar dhe ajr)

Tirane ALL

ALBI TRAVEL

M21823501J
(Ushtrimi i aktiviteteve në fushën e turizmit dhe të udhëtimeve e transportit turistik. Aktivitet në fushën e transportit: transport i pasagjerëve dhe mallrave si brenda dhe jashtë vendit për llogari)

Durres ALL

DOMAINE LA PRINCESSE

M28023501A
(Hotel , Restorant , Bar , Lounge . Prodhim dhe distribucion shitjesh me shumice dhe pakice te produkteve me perberje baze te Vajit te Ullirit. Import Eksport te Vajit te Ullirit , Cajrave , Recelrave , Mjalt)

Lezhe ALL

Vila Sanja

M23023201R
(Bar-restorant, katering.)

Elbasan ALL

East Star

M21823003S
(Ndërmjetësimi i mallrave të çmuara (gurë të çmuar, diamante, vepra arti), tregti online/elektronike, agjenci ueb, konsulencë, marketing, ndërmjetësim, softuer projektimi, import eksport. Shërbimet)

Tirane ALL

AA Paper Packing

M23023202C
(Import, eksport. perpnuim, prodhim, magazinim, te produkreve te plastikes, letres dhe kartonit per amblazhim.)

Elbasan ALL

Kiraç Elektrik

M21824008R
(Importin, eksportin, tregtimin me shumicë dhe pakicë të produkteve dhe sistemeve elektrike, sistemeve elektronike, sistemeve të telekomunikacionit. Tregtim me shumicë dhe pakicë të sistemeve IT, panel)

Tirane ALL

MATEO ZVL

M29224301A
(Transport punonjesish. Punime dhe sherbime te ndryshme.)

Puke ALL

IMMOMATUTIS-LEO

M24224801U
(Shitblerje pasurish te patundshme, interior disaiwer, mirembajtje dhe sistemime, punime te brendshme, dhenie me qera dhe administrim banesash.)

Sarande ALL

O.G.N OIL

M26824001R
(Tregtim karburanti me pakicë)

Shkoder ALL

AZ INGENERING

M21824005Q
(Studime ne fushen e ndertimit, buxhetim dhe realizim te preventivave totale te objekteve te ndertimit.)

Tirane ALL

DNA Sport Group Agency

M21824001H
(Agjensi Sportive, Zhvillim Aktivitetesh Sportive, Menaxhim i Sportisteve, Trajnim dhe zhvillim Profesional i Sportisteve, Ndermjetesim dhe perfaqesim sportistesh)

Tirane ALL

UNICO WINE

M21824002P
(Tregti me pakicë e artikujve te ndryshëm, ushqimore, joushqimorë, pijeve (vere, vaj, birre e pije te tjera); Import – eksport dhe/ose kultivimin, prodhimin, përpunimin e produkteve ushqimore dhe jo-ush)

Tirane ALL

IMENNA

M21824003A
(Konsulence financiare, fiskale, kontabile e ligjore per shoqerite tregtare dhe te trete, administrate publike e ente private. Konsulence per aktivitete/veprimtari tregtare, realizim i biznes planeve, nderkom)

Tirane ALL

SILKY WET CLEANING

M21824004I
(Pastrim Kimik me objektiv: Pastrim i pëlhurës delikate për klientin; Hekurosja e pëlhurave për klientin tonë; Sherbim te Dorëzimit te produketeve në banesën; Pastrimi i çantave dhe këpucëve; Past)

Tirane ALL

CHIMAERA 22

M26824201G
(Sherbim Hotel-Bar-Restorant .Kryerja e ndertimeve te te gjitha llojeve. Sherbime ne fushen e Agroturizmit.Investime ne fushen e ndertimit. Punimet e armaturave.Perpunimin e hekurit ne ndertim.Punimin e murev)

Himare ALL

ES CREDIT SOLUTION

M21827042M
(Konsulence ligjore. Konsulence juridrke jashtgjygjsore. Sherbime te jashtme ne lidhje me ciklin e menaxhimit te kredive tregtare, financrare, bankare dhe private. Konsulence dhe rekuperim i NPL (Non Performi)

Tirane ALL

Energy Analysis

M24227003D
(Ne menyre me te detajuar, Shoqeria do te zhvilloje aktivitet, perfshire por pa u kufizuar, ne studime pjesore urbanistike. Projektim arkitektonik per objekte civile-industrialeturiistike-vepra arti ne infras)

Korce ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni