Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Origjina Kapitalit: egjipt Viti Themelimit: 2020
Rezultate gjithsej: 105

AL-AZM

M01502025B
(Shërbime në fushën e ndërtimit (si suvatime, shtrim pllakash etj) dhe shërbime në fushën industrial.Me qëllim arritjen e objektit të saj, shoqëria me vendim të organit kompetent, mund të zotërojë )

Tiranë ALL

AL-SHAHAT

M01502003R
(Shërbime në fushën e ndërtimit (si suvatime, shtrim pllakash etj) dhe shërbime në fushën industriale.Me qëllim arritjen e objektit të saj, shoqëria me vendim të organit kompetent, mund të zotërojë)

Tiranë ALL

SAIF SECURITY COMPANY

M01503502V
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

ELATTA LIMITED

M01504026T
(Shërbime në ndërtim ( si suvatime, shtrim pllakash etj) dhe shërbime në fushën industriale.)

Tiranë ALL

ELASHMAWY

M01504016M
(Shërbime në ndërtim ( si suvatime, shtrim pllakash etj) dhe shërbime në fushën industrial.)

Tiranë ALL

AFIFI LIMITED

M01504011S
(Shërbime në ndërtim ( si suvatime, shtrim pllakash etj) dhe shërbime në fushën industrial.)

Tiranë ALL

IBRAHIM TRADING

M01505049Q
()

Tiranë ALL

JAD ALLAH

M01506026G
(Shërbime në ndërtim ( si suvatime, shtrim pllakash etj) dhe shërbime në fushën industrial.)

Tiranë ALL

ELKHARBAWI

M01506020E
(Shërbime në ndërtim ( si suvatime, shtrim pllakash etj) dhe shërbime në fushën industrial.)

Tiranë ALL

FATHIA FARAG

M01506501F
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

SONDOS INTERNATIONAL

M01509505G
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

ELNOUR

M01509022M
(Shërbime në ndërtim (si suvatime, shtrim pllakash etj) dhe shërbime në fushën industrial.)

Tiranë ALL

S.I SYSTEMS TECH (ish UNISOFT TECH)

M01512013F
(Shitje online , telemarketing , mirëmbajtje serverash, programime të reja, ide të reja teknologjike.)

Tiranë ALL

LOTFY CONSTRUCTION

M01628503T
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

MORSY CONSTRACTING

M01629502Q
(Punime në fushën e ndërtimit. Me qëllim arritjen e objektit të saj, shoqëria me vendim të organit kompetent, mund të zotërojë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë pjesëmarrje në sho)

Durrës ALL

ALBANIAN TOURISM AGENCY

M01706502T
(Agjensi turistike. Ne fushen e aktivitetit te operatorit turistik, organizime te udhetimeve turistike, rezervime hotelesh, orgaizimi dhe shitje te produkteve drejt agjensive te tjera turistike., organizim te ev)

Durrës ALL

EL-NAGGAR

M01706005N
(Sherbime ne fushen e ndertimit (si suvatime, shtrim pllakash etj) dhe sherbime ne fushen ndustriale.)

Tiranë ALL

Al Mullah General Trading

M01707003C
(Sherbime te teknologjise se informacionit, tregtim te produkteve elektronike. Integrimi, dokumentimi dhe mirembajtja e sistemeve software. Zbatimi i testimeve software. Zhvendosja dhe perditesimi i sistemeve el)

Tiranë ALL

AL-NASSER BUSINESSMEN SERVICES

M01712501S
(Konsulence financiare dhe marketing)

Durrës ALL

SAMIR CONSTRUCTION

M01727505K
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni