Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Origjina Kapitalit: egjipt Viti Themelimit: 2020
Rezultate gjithsej: 105

SAID INTERNATIONAL

M01727501B
(Import dhe eksporti i mallrave, menaxhimin e biznesit i cili do te zhvillohet ne perputhje me ligjet dhe aktet nenligjore ne fuqi, te cilat rregullojne kete fushe.)

Durrës ALL

Travel SOT

M01922010U
(Operator Turistik. Organizim i sherbimeve te grupeve turistike vendas dhe te huaj ne te gjitha destinacionet ne Shqiperi, Ballkan dhe ne Bote, shitje e paketave turistike ne te gjitha destinacionet turistike ne)

Tiranë ALL

Investoja Trading & Services

M02006507R
(Marketing dhe konsulence. Aktivitet tregtar. Sherbime mediatike. Sherbime kompjuterike. Furnizime hotelesh, kafesh dhe restorantesh. Zhvillim biznesi. Marketing dhe konsulence. Aktivitet tregtar produktesh stom)

Durrës ALL

EL HOSNI

M02020505C
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

EL ALLAMI GROUP

M02020504R
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

ELAAL GROUP

M02024501N
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

AL BEEH GROUP

M02026505J
(Shoqeria "AL BEEH GROUP" Sh.p.k. eshte e organizuar ne formen e nje shoqerie te konsulences dhe sherbimeve ndaj shoqerive ne Republiken e Shqiperise dhe ne territoret e tjera dhe ka si objekt te veprimtarise se)

Durrës ALL

ABUZIED GROUP

M02026503Q
(Shoqeria "ABUZIED GROUP" Sh.p.k. është e organizuar në formën e një shoqerie te konsulences dhe sherbimeve ndaj shoqerive ne Republiken e Shqiperise dhe ne territoret e tjera dhe ka si objekt te veprimtari)

Durrës ALL

3N FOR CONTRACTING AND SUPPLYING

M02026502I
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

WALA CONSTRUCTION

M02028505T
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

ABOUEITA CONSTRUCTION

M02031501C
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

SHOALA GROUP

M02104501I
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

TK Akses

M02110001I
(Te tregtoje produkte ushqimore dhe fruta te thata. Te tregtoje produkte ushqimore dhe fruta te thata me shumice dhe pakice. Te importoje dhe eskportoje produkte ushqimore dhe fruta te thata. Te tregtoje produkt)

Tiranë ALL

AL BADR CONSTUCTION

M02111507A
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

Lami & M.N.H

M02118039S
(Kryerja e sherbimeve te konsulences dhe perfaqesimit ne fushen ligjore dhe financiare.b)Krijimi, strukturimi dhe drejtimi i shoqerive me kapital vendas ose te huaj.c)Perfaqesim fiskal per shoqeri dhe individe t)

Tiranë ALL

AMINUM CONSTRUCTION

M02122502O
(Aktivitete te konsulences dhe sherbimeve ndaj shoqerive ne Republiken e Shqiperise dhe ne territoret e tjera dhe ka si objekt te veprimtarise se saj: Punime ne fushen e ndertimit. Me qellim arritjen e objektit )

Tiranë ALL

RAZEK CONSTRUCTION

M02129501S
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

HORUS COMPANY

M02205505C
(Shoqeria "HORUS COMPANY" Sh.p.k. eshte e organizuar ne formen e nje shoqerie te konsulences dhe sherbimeve ndaj shoqerive ne Republiken e Shqiperise dhe ne territoret e tjera dhe ka si objekt te veprimtarise se)

Durrës ALL

HOSSAMIUM CONSTRUCTION

M02208504J
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

ZAYED CONSTRUCTION

M02209504O
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni