Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Origjina Kapitalit: egjipt Viti Themelimit: 2020
Rezultate gjithsej: 105

HAFEZ CONSTRUCTION

M02215504V
(Punime ne fushen e ndertimit. Me qellim arritjen e objektit te saj, shoqeria me vendim te organit kompetent, mund te zoteroje ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte pjesemarrje ne shoqeri apo ndermarrje t)

Durrës ALL

AHMED CONSTRUCTION

M02215503N
(Punime ne fushen e ndertimit. Me qellim arritjen e objektit te saj, shoqeria me vendim te organit kompetent, mund te zoteroje ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte pjesemarrje ne shoqeri apo ndermarrje t)

Durrës ALL

EL-AZIZ CONSTRUCTION

M02216502K
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

ABDELMWLA CONSTRUCTION

M02220503P
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

AMED CONSTRUCTION

M02220502H
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

MOSAD CONSTRUCTION

M02228503J
(Shoqeria "MOSAD CONSTRUCTION" Sh.p.k. eshte e organizuar ne formen e nje shoqerie te konsulences dhe sherbimeve ndaj shoqerive ne Republiken e Shqiperise dhe ne territoret e tjera dhe ka si objekt te veprimtari)

Durrës ALL

ELROUBI CONSTRUCTION

M02228501Q
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

SHAWKY CONSTRUCTION

M02309505C
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

HELMY CONSTRUCTION

M02309503J
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

AYMAN CONSTRUCTION

M02313501N
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

SALAMA CONSTRUCTION

M02316504G
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

HALEK CONSTRUCTION

M02317502S
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

NOUFAL CONSTRUCTION

M02317501K
(Konsulence dhe sherbimeve ndaj shoqerive ne Republiken e Shqiperise dhe ne territoret e tjera dhe ka si objekt te veprimtarise se saj: Punime ne fushen e ndertimit.Me qellim arritjen e objektit te saj, shoqeria)

Durrës ALL

FARID CONSTRUCTION

M02319504V
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

MONTELB CONSTRUCTION

M02319501U
(Shoqeria "MONTELB CONSTRUCTION" Sh.p.k. eshte e organizuar ne formen e nje shoqerie te konsulences dhe sherbimeve ndaj shoqerive ne Republiken e Shqiperise dhe ne territoret e tjera dhe ka si objekt te veprimta)

Durrës ALL

GERGES CONSTRUCTION

M02320502K
(Shoqeria "GERGES CONSTRUCTION" Sh.p.k. eshte e organizuar ne formen e nje shoqerie te konsulences dhe sherbimeve ndaj shoqerive ne Republiken e Shqiperise dhe ne territoret e tjera dhe ka si objekt te veprimtar)

Durrës ALL

HALIF CONSTRUCTION

M02324502H
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

ADEL CONSTRUCTION

M02324501A
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

ELBENDARI CONSTRUCTION

M02325506V
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

HENDAWY CONSTRUCTION

M02325503U
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni