Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Origjina Kapitalit: egjipt Viti Themelimit: 2020
Rezultate gjithsej: 105

MADAN CONSTRUCTION

M02325501E
(Shoqeria "Madan Construction" Sh.p.k. eshte e organizuar ne formen e nje shoqerie te konsulences dhe sherbimeve ndaj shoqerive ne Republiken e Shqiperise dhe ne territoret e tjera dhe ka si objekt te veprimtari)

Durrës ALL

AL-REDA CONSTRUCTION

M02402506B
(Punime ne fushen e ndertimit)

Durrës ALL

ELSHAHAT CONSTRUCTION

M02402503A
(Punime ne fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

AMR CONSTRUCTION

M02402501H
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

HEMIDA CONSTRUCTION

M02403502U
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

MUSLEH CONSTRUCTION

M02407502R
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

HAMID CONSTRUCTION

M02407501J
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

NOUR CONSTRUCTION

M02410504C
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

RIYADH CONSTRUCTION

M02414508I
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

USSEF CONSTRUCTION

M02414507A
(Punime ne fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

SAADER CONSTRUCTION

M02414505H
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

FAYOUM CONSRUCTION

M02414503O
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

OUMI CONSTRUCTION

M02414501V
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

IMAM CONSTRUCTION

M02418501S
(Shoqëria "IMAM CONSTRUCTION" Sh.p.k. është e organizuar ne formën e një shoqërie e cila ka si objektiv punime në fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

LAZIM CONSTRUCTION

M02421503D
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durrës ALL

OKILA CONSTRUCTION

M11306505J
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

MATLOUB CONTRUCTION

M02422501P
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durres ALL

RIHLA CONSTRUCTION

M02423502F
(Punime ne fushen e ndertimit)

Durres ALL

ABOUSEI CONSTRUCTION

M02424501C
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durres ALL

GORAG CONSTRUCTION

M02428502H
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durres ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni