Skip to content

GAMMA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-05-10 10:59:25
JSON

Tax Registration Number: K31510153H
Administrators: Vjollca Pustina
Scope: Krjimi i një laboratori për analiza kimike,klinike, hormonale, alergologjike, bakterologjike, mikrobiologjike, infektologjike; Vizita mjekësore në fushën e ekografisë, seksologjisë, diabetologjisë, dietologjisë, radiologjisë, TAC, RMN, kirurgjisë, gjinekologjisë, endoskopisë, kardiologjisë, ortopedisë, otorinologjisë, farmacisë, urologjisë, psikiatrisë, neurologjisë, kirurgjisë plastike, fizioterapisë, pedriatisë; Aktivitet farmaceutik; Organizimi i kurseve të kualifikimit në fushat mjekësore të lartëpërmendura. Tregëti me shumicë dhe pakicë I mallrave industriale, ushqimore,të kozmetikës, të estetikës,mjekësore, bimë medicinale etj, import-eksport. Import- eksport te materialeve elektromjeksore e laboratorike, spitalore te ndryshme. Shitjen e tyre me pakice e shumice, mirembajtjen dhe servisin e tyre. Tregti me shumice e pakice pajisjesh laboratorike, Kimikateve, kiteve e reagenteve laboratorike, mjekesore e veterinare, medikamenteve e lendeve te para per prodhimin e tyre. Import eksport i makinerive , pajisjeve industriale, lendeve te para, artikujve te gatshem dhe gjysem te gatshem industriale, ushqimore, bujqesore, blegtorale, pijeve alkolike, konsulence inxhinjerike dhe ekpnomike ne fushen e teknologjise dhe 2 ambientit, ne menaxhimin e prodhimit dhe sherbimeve, ndertime civile dhe industriale, prodhim materiale inerte, ndertimi, aktivitet imobiliar, sipermarrje dhe veprimtari komisionere, hapje laborator per analiza mjekesore, te industrise ushqimore, te ambientit dhe te metrologjise. Hapje laborator per analiza mjekesore te industries ushqimore te ambjentit dhe te metrologjise, tregetim i mallrave me perdorim te dyfishte. Mirembajtje, servise, kalibrime te pajisjeve laboratorike, te pajisjeve matese te pajisjeve mjekesore, te pajisjeve monitoruese te ajrit dhe ujit dhe te pajisjeve te mbrojtjes ne pune. Tregtim I artikujve te ndryshem per zyra, per ambjente laboratorike, kancelari, mobilje laboratori, pajisje kompjuterike, pajisje dhe materiale elektrike, hidraulike, elektromekanike, elektroshtepiake, materiale ambalazhimi, pajisje motorike, pajisje rrjeti, pajisje industriale per prodhim te kimikateve , medikamenteve dhe industrine ushqimore, pajisje didaktike dhe shkollore. Dhenie me qera e pajisjeve laboratorike.
Other Trade Names: GAMMA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 05.11.1998
District: Tirane
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njesia Administrative nr.8, Rruga Dervish Hekali, Ndertesa nr.8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.05.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 13.07.1999
Kontrate shitje kuotash 14.01.2003
Kontrate shit-blerje 13.05.2003
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2021
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 39 683 903,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 7 527 215,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 778 613,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:63 151 510,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:15 461 418,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:3 538 400,00
Worked By : A.Lala