Skip to content

T R I M E D Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-11-07 12:05:08
JSON

Tax Registration Number: K51612031J
Administrators: Gentiana Peshkatari
Scope: Import-Eksport tranzite, Depo Farmaceutike, Përfaqësim në fushat farmaceutike, prodhim-përpunim-konfeksionim import-eksport-tranzitim-tregtim me shumicë e pakicë të medikamenteve, materialeve mjekësore e aksesoreve të tyre, barnave, materialeve dentare e veterinare, higjenosanitare, barnave mjekësore popullore, artikujve të ndryshëm kozmetike e produkteve të parukerisë & estetikes, solucioneve injektabel, të lëngjeve të distiluara dhe të gazuara, avulli & akulli, produkteve me origjine bimore e shtazore, etj. Pajisje laboratorike, marketing dhe promocion. Import - eksport - tranzitim - tregtim me shumicë dhe pakicë të pajisjeve mjekësore, pajisjeve dhe instrumenteve ortopedike, protezave të artikulacioneve dhe impianteve dentare.
Other Trade Names: T R I M E D
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 01.12.2004
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 60 900 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Assets: Tirane Kashar KASHAR Volkswagen Golf TR 0346 U Tirane Kashar KASHAR Automjeti Tip Ford B-Max me Targë AA 364 JF Tirane Kashar KASHAR Automjeti Tip Ford B-Max me Targë AA 671 IZ Tirane Tirane TIRANE Automjet me targa TR 6452 M Tirane Kashar KASHAR Ford Fiesta ATP, AA 995 LD Tirane Kashar KASHAR Scoda Rapid me targe AA 262 PS Tirane Kashar KASHAR Ford Connect ATP, me targe: AA 556 PF Tirane Kashar KASHAR Automjet tip KIA Sportage TR 4507 M Tirane Tirane TIRANE Ford Transit Courier Van ATP, me targe AA 638 ML Tirane Kashar KASHAR Makina HYUNDAI me Targe TR 2027 F Tirane Kashar KASHAR TR 7413 T Tirane Kashar KASHAR Ford Fiesta ATP, AA 997 LD Tirane Kashar KASHAR Ford Fiesta Trend ATP me targe AA 736 NO Tirane Kashar KASHAR Mjeti Levizes me Targe TR 6217L Tirane Kashar KASHAR Automjeti Benz me Targe TR 4629K Tirane Tirane TIRANE Ford Transit Courier Van ATP, me targe AA 639 ML Tirane Kashar KASHAR Ford Fiesta Trend ATP me targe AA 921 NB Tirane Tirane TIRANE Wolksvagen Caddy, me targe TR 7463 U Tirane Kashar KASHAR Automjeti Tip Ford BMax me Targë AA 028 KB Tirane Kashar KASHAR Scoda Rapid me targe AA 263 PS Tirane Kashar KASHAR Ford Fiesta Trend ATP me targe AA 738 NO Tirane Tirane TIRANE Automjet me targa TR 1732 M Tirane Kashar KASHAR Automjeti Tip Ford B-Max me Targë AA 670 IZ 3 Tirane Kashar KASHAR Ford Fiesta Trend ATP me targe AA 923 NB Tirane Kashar KASHAR Ford Fiesta Trend ATP me targe AA 193 MR Tirane Kashar KASHAR Ford Fiesta Trend ATP me targe AA 192 MR Tirane Kashar KASHAR Ford Fiesta Trend ATP me targe AA 916 PN Tirane Tirane TIRANE Automjet Benz me Targe TR 6174I Tirane Tirane TIRANE Automjet me targa TR 6219 L
Status: Aktiv
License(s): II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Changes
Address:

Seat:
KASHAR Autostrada Tirane -Durres, Km 10, Godine 3 Kateshe

Address:
Tirane Kashar KASHAR Autostrada Tirane-Durres, Rruga Dytesore, Zona Kadastrale 2105, Nr Pasurie 1214/1/27, Km 8, Tirane Kashar KASHAR Autostrada Tirane Durres, Km.9, Zona Kadastrale 2119, Nr Pasurie 148/46, Vol 11, Fq.59

Telephone:
692055754

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 67 149 857,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 45 214 721,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 35 021 125,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -1 871 144,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 9 110,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 829 721 901,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 213 934 988,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 977 834 903,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016