Skip to content

BE - IS SH.P.K Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-08-30 12:36:36
JSON

Tax Registration Number: K71412003A
Administrators: Kastriot Ibrahimaj
Scope: Ndertime konstruksione te ndryshme. Prodhime, perpunime materiale inerte, perpunim, prodhim lende drusore, alumini dhe hekuri, import eksport i tyre. Hapje kurse private te formimit profesional, punime hidraulike dhe elektrike, punime montimi dhe konstruksione te ndryshme. Prodhim material ndertimi, transport mallrash dhe materialesh brenda dhe jashte vendit. Import Eksport mallrash dhe materialesh te ndryshme. Import Eksport te bimeve medicinale dhe farmaceutike. Grumbullim e transportim i mbejtjeve te llojeve te ndryshme urbane. Ndertime dhe rikonstruksione Rrugesh dhe Rikualifikime urbane, Ndertime ujesjellesash, KUZ dhe KUB, Punime ne linja elektrike TU, TM dhe nenstacione elektrike. Mirembajtje rrugesh. Vepra kullimi e vaditje, Mbrojtje lumore, bonifikime, rehabilitim digash dhe rezervuaresh. Restaurime te objekteve te vecanta, ndertime depozita karburanti dhe konstruksione metalike, ndertime vepra energjitike etj.
Other Trade Names: BE - IS SH.P.K
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 15.12.2006
District: Kukes
Country: Shqipëri
Initial Capital: 59 842 900,00
Shares: 100
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Vlore Selenice SELENICE Rehabilitim i kanaleve vaditese te liqenit Harvala Tirane Tirane TIRANE RUL 500 KG 1 PERDORUR 14.05.2011 Tirane Tirane TIRANE AUTOBETONIERE KANTIERI Tirane Tirane TIRANE Kamion TR 4552 J Tirane Tirane TIRANE AUTOVINC me targe AA 782 FA Tirane Tirane TIRANE FURGON me targe AA 568 ON Tirane Tirane TIRANE Kamion TR 5989 F Tirane Tirane TIRANE Kamion me targa TR 4256 S Tirane Tirane TIRANE BOBCAT mr targe TIP 344 Tirane Tirane TIRANE ESKAVATOR ME ZINXHIR KOBELCO 250LC /P Tirane Tirane TIRANE ESKAVATOR ME GOMA FIAT HITACHI Tirane Tirane TIRANE BOBCAT JCB MODEL me targe TH190HF Tirane Tirane TIRANE FADROME me targe ADMT41 Tirane Tirane TIRANE MINI ESKAVATOR ME ZINXHIR TIP YANMAR Tirane Tirane TIRANE MINI ESKAVATOR ME ZINXHIR NR.FATURE 80 Tirane Tirane TIRANE Njesia Administrative Nr.2, Rruga "Qemal Stafa", Pallati 66, Shkalla 3, Ap.24 Tirane Tirane TIRANE ESKAVATOR ME GOMA KOMATSU me targe WB97R Tirane Tirane TIRANE RUL TIPI AMMANN DUOMAT NGJESHES Tirane Tirane TIRANE KAMIONCINE (MITSUBISHI) me targe AA 057 NZ Tirane Tirane TIRANE RUL ASFALTI 25.03.2010 Tirane Tirane TIRANE ASFALTOSHTRUESE TIP 8-35 Tirane Tirane TIRANE ESKAVATOR ME ZINXHIR CATERPILAR VETELEVIZES 320E Elbasan Librazhd LIBRAZHD Ndertimi I Rrjetit Shperndares Te Ujesjellesit Te Fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qender, Faza II (dyte)" ,Bashkia Librazhd Tirane Rrogozhine RROGOZHINE Ura e Çurumit Zhabiak, Ura e Çepanit. Tirane Tirane TIRANE VIBRATOR KORRENTI (APARAT) Tirane Tirane TIRANE KAMION (M.BENZ) me targe AA 941 OZ Tirane Tirane TIRANE MINI ESKAVATOR ME ZINXHIR NR FATURE .45 Tirane Tirane TIRANE Kamionçine TR 5021 L Korce Maliq 3 MALIQ Rikonstruksion objekte shkollore, njesite administrative Bashkia Maliq Tirane Tirane TIRANE RUL TIPI DYNAPAC CA 25 ME GOME Tirane Tirane TIRANE RUL BOMAG 18 TON Tirane Tirane TIRANE LAND ROVER me targe AA971 IN Tirane Tirane TIRANE Eskavator Caterpillar 220 Tirane Tirane TIRANE Kamion ne targa TR 1327 T Tirane Tirane TIRANE FREZE ASFALTI Tirane Berxull Berxull Sistemim asfaltim liqenit, segmenti Gurres, segmenti Muhajes dhe segmenti Zajza, Njesia Admnistrative Berxull, Bashkia Vore Tirane Tirane TIRANE KAMIONCINE (MITSUBISHI) me targe TR 30- 94 U Tirane Tirane TIRANE VIBRATOR BENZINE Elbasan Elbasan ELBASAN Rikonstruksioni i rruges rajonale Gostime-Tregan, Loti 1 Durres Durres DURRES Zgjatimi fiderit 55S, n/stacioni Shkozet me linje kabllore nentokesore, kabina te reja dhe rrjet TU te ri dhe kalimi i linjes ajrore 20kv fideri 42-44 n/st Shkozet me linje kabllore nentokesore segmenti Shkozet Durres Vlore Selenice SELENICE Ndertim Kuz dhe Kub Tirane Tirane TIRANE RIMORKIATOR me targe ACR743 Tirane Tirane TIRANE RUL 1150KG VIBRUES Tirane Tirane TIRANE ESKAVATOR ME ZINXHIR KOMATSU PC 230NHD Tirane Tirane TIRANE FADROME me targe TR 0392 N Tirane Tirane TIRANE KAMIONCINE me targe AA 108 HK Tirane Tirane TIRANE Fuoristrada ML 270 me targe AA 203 ID Tirane Tirane TIRANE BULDOZIER Tirane Tirane TIRANE KAMION IVECO me targe AA 417 JS
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
KUKES Lagjja nr 1, pallati Metalurgu, hyrja nr 1

Address:
Tirane Tirane TIRANE RUL 500 KG 1 PERDORUR 14.05.2011 Tirane Tirane TIRANE AUTOBETONIERE KANTIERI Tirane Tirane TIRANE Kamion TR 4552 J Tirane Tirane TIRANE AUTOVINC me targe AA 782 FA Tirane Tirane TIRANE FURGON me targe AA 568 ON Tirane Tirane TIRANE Kamion TR 5989 F Tirane Tirane TIRANE Kamion me targa TR 4256 S Tirane Tirane TIRANE BOBCAT mr targe TIP 344 Tirane Tirane TIRANE ESKAVATOR ME ZINXHIR KOBELCO 250LC /P Tirane Tirane TIRANE ESKAVATOR ME GOMA FIAT HITACHI Berat Ura Vajgurore KONISBALTE Ndertimin e shkolles ''Lluka Mita'', ne Konësbaltë, Ura Vajgurore, ndertimin e Kopshtit ne Pashalli, Sistemimin e oborrit te shkolles ''3 Deshmoret'', Pobrat Tirane Tirane TIRANE BOBCAT JCB MODEL me targe TH190HF Elbasan Elbasan ELBASAN "Rikonstruksioni i Rruges " Fetah Ekmeciu ", rruga " Apostol Gega" Tirane Tirane TIRANE FADROME me targe ADMT41 Tirane Vore Muçaj Lagjja Muçaj, Objekti Nr. Pasurie 321/26, ZK. 2726, Bashkia Vore Tirane Tirane TIRANE MINI ESKAVATOR ME ZINXHIR TIP YANMAR Tirane Tirane TIRANE MINI ESKAVATOR ME ZINXHIR NR.FATURE 80 Tirane Tirane TIRANE Njesia Administrative Nr.2, Rruga "Qemal Stafa", Pallati 66, Shkalla 3, Ap.24 Tirane Tirane TIRANE ESKAVATOR ME GOMA KOMATSU me targe WB97R Tirane Tirane TIRANE RUL TIPI AMMANN DUOMAT NGJESHES Tirane Tirane TIRANE KAMIONCINE (MITSUBISHI) me targe AA 057 NZ Tirane Tirane TIRANE RUL ASFALTI 25.03.2010 Tirane Tirane TIRANE ASFALTOSHTRUESE TIP 8-35 Tirane Tirane TIRANE ESKAVATOR ME ZINXHIR CATERPILAR VETELEVIZES 320E Tirane Tirane TIRANE VIBRATOR KORRENTI (APARAT) Tirane 3 Tirane TIRANE KAMION (M.BENZ) me targe AA 941 OZ Tirane Tirane TIRANE MINI ESKAVATOR ME ZINXHIR NR FATURE .45 Tirane Tirane TIRANE Kamionçine TR 5021 L Tirane Tirane TIRANE RUL TIPI DYNAPAC CA 25 ME GOME Tirane Tirane TIRANE RUL BOMAG 18 TON Tirane Tirane TIRANE LAND ROVER me targe AA971 IN Tirane Tirane TIRANE Eskavator Caterpillar 220 Tirane Tirane TIRANE Kamion ne targa TR 1327 T Tirane Tirane TIRANE FREZE ASFALTI Tirane Tirane TIRANE KAMIONCINE (MITSUBISHI) me targe TR 30-94 U Tirane Tirane TIRANE VIBRATOR BENZINE Tirane Tirane TIRANE RIMORKIATOR me targe ACR743 Tirane Tirane TIRANE RUL 1150KG VIBRUES Tirane Tirane TIRANE ESKAVATOR ME ZINXHIR KOMATSU PC 230NHD Tirane Tirane TIRANE FADROME me targe TR 0392 N Tirane Tirane TIRANE KAMIONCINE me targe AA 108 HK Tirane Tirane TIRANE Fuoristrada ML 270 me targe AA 203 ID Tirane Tirane TIRANE BULDOZIER Tirane Tirane TIRANE KAMION IVECO me targe AA 417 JS

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 90 439 415,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 76 195 343,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 25 314 603,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 32 856 248,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 28 834 039,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 17 116 843,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:995 570 627,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:698 432 029,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:376 303 796,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 295 557 626,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017