Skip to content

AUTOVIZION
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-03-06 15:47:11
JSON

Tax Registration Number: K71420008L
Administrators: Loreta Çukaj
Scope: Te meret me Blerjen dhe shitjen e automejteve te tipit IVECO.Te meret me tregtimin e pjeseve te kembimit per atomjetet e Tipit IVECO dhe Import Exportin e tyre.Te meret me tregtimin e karburanteve dhe lubrifikanteve dhe Import - Exportin e tyre.Te merret me servis automejtesh te ndryshme , paisje dhe makineri te ndryshme si dhe cdo gje qe ka te beje me servisin e automjeteve dhe jo vetem te tipit IVECO.Te meret me tregtimin e autogomave te ndryshme dhe import eksportin e tyre.Te meret me transports e mallrave dhe te lendeve djegese dhe import eksportin e tyre.Te meret me tregtimin e dyerve te celikut, per perdorim shtepiak, zyrave, etj, duke kryer edhe transportimin e tyre.Tregtimin e paisjeve Elektro shtepiake dhe Import - Eksportin e tyre.Tregtimin e mallrave te ndryshme Import dhe eksport te tyre duke perballuar edhe transpotin.Hapje dhe funksionimin e Hoteleve, Restoranteve , Bar bufeve , dyqaneve dhe supermarkatove , duke perballuar edhe transportin e tyre.Kryerjen e transports te mallrave dhe udhetareve brenda e jashte teritorit te Republikes se Shqiperise.Tregtimin, Importimin dhe Eksportimin e materjaleve amballazhuese dhe , prodhimit te tyre si dhe industrine e tyre.Te hape agjensi transporti si dhe udhetaresh brenda dhe jashte vendit, per transport ne rruge toksore, detare apo ajrore, te bleje apo te jape me qera mjete dhe pjese shtese per realizimin e tyre. Veprimtarine e siguracionit te mjeteve, te bizneseve, te banesave dhe te jetes.
Other Trade Names: AUTOVIZION
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 04/06/2006
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 103 610 250,00
Shares: 10 361 025
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Number of Board Members: Ikomo Ikonomi;Behar Çukaj;Vitori Çukaj
Assets: Tiranë, Automjet tip Fiat Doblo me targe TR 0430 S; Tiranë AA 716 AX; Tiranë AA 259 GM; Tiranë TR 9795 S; Tiranë AA 667 AX
Status: Aktiv
License(s): VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.3.B.2 - Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove te reja ose te perdorura
VII.3.B.3 - Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
Legal Cases: 10/3/2012 Depozitimi i Urdhrit Nr.2192 Prot. Nr.287 Dosje, datë 05.03.2012, lëshuar nga Shoqëria Permbaruese Private "E.P.S.A'' sh.p.k, ku është urdhëruar: Vendosja e sekuestros konservative mbi kuotat qe mund te zoterojne debitoret Dhimitraq Ikonomi dtl.26.10.1959 dhe Agron Shkembi dtl.18.10.1955. 24/03/2012 Depozitimi i Urdhrit Nr.2606 Prot Nr.Dosje 287 date 13.06.2012 leshuar nga Shoqeria Permbaruese Private "E.P.S.A"shpk per heqjen e mases se sekuestros mbi kuotat qe zoteron ne cdo subjekt tregtar debitori Dhimitraq Kozma Ikonomi dhe Agron Shkembi.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Berxull, Autostrada Tiranë-Durres Km 9, Godine me nr pasurie 702/36, zone kadastrale nr.1167

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 4 351 974,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 960 209,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 337 166,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -669 664,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 483 294,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:85 278 469,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:133 538 761,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 117 078 152,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016