Skip to content

ALEAT
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-11-05 13:43:13
JSON

Tax Registration Number: K82018015V
Administrators: Philippe Barreau, Jean-Alain Jouan, Laurent Lemaire, Martin Mata
Scope: Zbatimin e konçesionit “Prodhimi dhe shpërndarja e dokumenteve të identitetit dhe pasaportave elektronike”, duke përfshirë por pa u kufizuar në krijimin, funksionimin, financimin dhe mirëmbajtjen e sistemit për prodhimin dhe shpërndarjen e dokumenteve të identitetit dhe të pasaportave elektronike në Shqipëri, ashtu siç përcaktohet në marrëveshjen përkatëse të konçesionit të lidhur ndërmjet grupimit (Morpho (ish Sagem Sécurité) dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve) dhe Ministrisë së Brendshme (“Marrëveshja e Konçesionit”), marrëveshje e cila do t’i kalohet shoqërisë në datën e themelimit të saj. Në këtë kuadër, shoqëria ka të drejtë të kryejë të gjitha dhe çdo aktivitet të nevojshëm për realizimin e objektit të saj dhe në mënyrë të veçantë të Marrëveshjes së Konçesionit, duke përfshirë por pa u kufizuar në:
- Punime ndërtimi dhe rehabilitimi;
- shërbime komunikimi dhe IT;
- Shërbimi i transmetimit të të dhënave;
- Ngritja e një rrjeti zyrash aplikimi në gjithë Republikën e Shqipërisë dhe/ose jashtë saj për marrjen e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit në përputhje me kushtet dhe afatet e Marrëveshjes së Konçesionit;
- Përpunimi i të dhënave, printimi i 2 dokumenteve të identitetit dhe lëshimi i këtyre dokumenteve aplikuesve;
- Shërbimet e Identitetit Digjital (përfshirë shërbimet e autentikimit, kushtet për të përfituar shërbimin dhe nënshkrimin elektronik të kualifikuar) nëpërmjet Platformës E-Trust;
- Shitblerjen e pajisjeve kompjuterike (hardware), të programeve (software) dhe të pajisjeve të tjera përkatëse dhe aplikacionet e teknologjisë së informacionit (IT) për përmbushjen e Marrëveshjes së Konçesionit, si edhe shërbimet përkatëse që iu ofrohen nga shoqëria përdoruesve fundorë;
- Transferimin ndërkombëtar të mallrave me përdorim të dyfishtë;
- Shërbime transporti;
- Trajnime.
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 18.08.2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: France, Delawere
Initial Capital: 619 750 000,00
Shares: 2
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 4
Male/Female: 3 Meshkuj/1 Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.4, Rruga Xhanfize Keko, ish Tipografia Ushtarake

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (03.01.2019)
Vendim I asamblese se ortakeve (2008)
Vendim I asamblese se ortakeve (2011)
Vendim I asamblese se ortakeve (2012)
Vendim I asamblese se ortakeve (2013)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 2 271 316 967,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 505 746 224,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 643 230 823,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 65 227 459,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 628 298 901,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 198 741 486,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 192 977 886,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 550 013 332,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 1 227 397 714,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 1 517 542 768,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 65 227 459,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: -51 147 674,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:5 971 768 012,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 166 780 004,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 230 713 532,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 113 889 724,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:3 532 782 031,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 514 041 291,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 656 919 043,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 3 097 563 392,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 5 267 884 775,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 6 580 168 602,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 3 833 257 200,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala