Skip to content

Shala Energy
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-11-23 13:45:55
JSON

Tax Registration Number: K92118003C
Administrators: Ibrahim Elfaki, Mohammed Haneefa Shereef Rehuman, Joze Bajuk, Eleonora Hasani
Scope: Objekti i aktivitetit të shoqërisë do të përfishijë ekskluzivisht (i) ndërtimin, operimin dhe tranferimin e kaskadës së hidrocentraleve në lumin Shala, tek Autoritetit Kontrakues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të Kontratës së Konçesionit në formën që është miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 698, datë 11.06.2009 (ii) kryejen e çdo lloj tregtie dhe të çdo lloj aktiviteti në Shqipëri apo jashtë saj, që lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e aktivitetit përcaktuar në pikën (i) apo që është i nevojshëm për promovimin e biznesit dhe arritjen e qëllimeve të Shoqërisë sipas Kontratës së Konçesionit të sipërpërmendur. Shoqëria ka të drejtë të hipotekojë, lërë peng apo të vërë çdo barrë tjetër mbi asetet që do të krijohen për zbatimin e objektit të Shoqërisë, të lidhë çdo marrëveshje financimi me çdo palë financuese, me kusht që hipoteka, pengu apo barrët e tjera, po ashtu si dhe marrëveshjet financiare përkatëse që shërbejnë për të përmbushur detyrimet e përcaktuara në objektin e shoqërisë dhe në Kontratën e Konçesionit.
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 16.09.2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Emiratet e Bashkuara Araba, Nevada (SHBA), Shqiperi
Initial Capital: 133 590,00
Shares: 3
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 4
Male/Female: 3 Meshkuj/1 Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Kulla II, Kati 9

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 449 181,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 386 847,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -23 877 457,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -50 515 863,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -2 247 269,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -5 187 486,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:872 018,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:5 089 008,00
Worked By : A.Lala