Skip to content

Sherwood International Petroleum Ltd (Ish Sherwood Petroleum International Ltd)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-02-09 11:37:02
JSON

Tax Registration Number: L01607016G
Administrators: Xingyun Sun
Scope: Kërkim dhe prodhim nafte dhe nënprodukteve të saj.
Legal Form: Degë të Shoqërive të Huaja
Registered: 07.04.2010
District: Fier
Country: Shqipëri
Initial Capital: 5 562 000,00
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
X - Leje e integruar mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 15.08.2018, me anë të Urdhrit nr. 1258/3 Prot., lëshuar nga shoqëria Përmbarimore “JUSTITIA” sh.p.k, me përmbarues gjyqësor Najada Bearaj, protokolluar nga QKB me nr. 9737 Prot., datë 24.08.2018, u urdhërua vënia e menjëhershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetin e palës debitorie “Sherwood International Petroleum Ltd ” Degë e Shoqërisë së Huaj me Nipt L01607016G”.

II. Më datë 07.12.2018, me anë të Urdhrit nr. 2167/3 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore “JUSTITIA” sh.p.k, me përmbarues gjyqësor Najada Bearaj, protokolluar nga QKB me nr. 14162 Prot., datë 13.12.2018, u urdhërua heqja e menjëhershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetin e palës “Sherwood International Petroleum Ltd ” Degë e Shoqërisë së Huaj me Nipt L01607016G.
Changes
Additions: Kapitali i shoqërisë është 50000 USD dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020
Address:

Seat:
Fier, Lagjja "Sheq i Madh".Rruga "Leonardo Murialdo", Godina nr-37

Address:
1) Berat, Kozare
2) FIER. MIMARE. Fshati Fier-Minar, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 1613
3) Berat, Perondi, TAPI Fshati Tapi, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 3561
4) Berat, Kozare, DRIZE, Fshati Drize, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 1558
5) Berat, Kozare, FERAS, Fshati Ferras Kozare, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 1611
6) Berat, Kozare, GEGE Fshati Gege, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 1699
7) Berat, Poshnje, ARREZ Fshati Arrez, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 1052
8) Berat, Kozare, Fshati Kozare, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 1943
9) Berat, Perondi, TAPI, Lagjia Tapi e Madhe, Fshati Tapi.
10) Fier, Kuman, MARINEZ, Qendra e Trajtimit të Naftës, Fshati Marinez.
11) Fier, Kuman, MARINEZ, Fshati Martinez, Komuna Kuman.
12) Berat, Kuçovë KUCOVE Lagjja Nr.1, Blloku Tafil Skendo, sheshi 18 Tetori, ndërtesa nr.7, kati i dytë.
13) Berat, Poshnje, Fshati Ciflik Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 1405
14) Berat, Kozare, Fshati Salce-Kozare, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 3254

Telephone:
+355 4 2251 050

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -110 496 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -151 955 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -114 290 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -91 734 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -114 098 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -213 925 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -24 190 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -13 981 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:31 955 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:64 450 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:79 199 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 9 810 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 8 114 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala