Skip to content

Integrated Technology Services Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-05-18 12:05:08
JSON

Tax Registration Number: L02302032C
Administrators: Klodian Zoto
Scope: Ndërtime të llojeve të ndryshme. Ndërtime impiantesh teknologjike, impiante të prodhimit të energjisë së rinovueshme, landfillesh për përpunimin e mbetjeve urbane dhe të rrezikshme, ndërtime të impianteve të trajtimit mbetjeve me djegie (incenerator). Ndërtim të rrjeteve hidraulike, ujësjellësish, kanalizimesh, elektrike si dhe impiante të ndryshme që kane lidhje me to. Ndërtim impiantesh për pastrimin dhe mbrojtjen ujore dhe lumore. Përpunim, trajtim, menaxhim dhe transport i mbetjeve. Ngritje dhe instalim i rrjeteve me fije pa fije për ujë, energji elektrike, kabllovik dhe wireless etj., ngritje e sistemeve të network-u për matjen e utiliteteve. Realizimin e laboratorëve, softwareve, mirëmbajtjen e sistemeve të realizuar prej saj dhe të tretë. Ndërtim stacionesh dhe nënstacionesh elektrike. Ndërtim dhe rikonstruksion i objekteve të rëndësisë së veçante si dhe objekteve të tjera. Ndërtim rrugësh dhe strukturash të ndryshme. Import, eksport i materialeve, të mallrave që kane të bëjnë me objektin e aktivitetit. Transporte të ndryshme. Projektime, shërbime konsulencë, studime mjedisore e studime të ndryshme. Import, eksport, shitje, blerje të makinerive të ndryshme. Bonifikim dhe trajtime terrenesh të ndotura.
Other Trade Names: Integrated Technology Services
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 02.11.2010
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1 - Për ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
TIRANE Sky Tower, Kati 13, Zyra 132

Address:
Elbasan Elbasan ELBASAN Kantieri i impiantit te perpunimit te mbetjeve urbare, Nenstacioni Elektrik, FusheMbret

Telephone:
694036399

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 43 437 249,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 78 561 501,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -24 355 214,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 7 916 686,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 310 168 613,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:364 865 718,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 162 018 802,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016