Skip to content

SI & CO COMPANY

JSON

Tax Registration Number: L21420002F
Administrators: Voltan Sheri
Scope: Import eksport të vajrave lubrifikante, tregtim automjetesh, pjesë këmbimi, makineri, pajisje industriale, projektim, zbatime punime ndërtimi, konsulencë, supervizion dhe kolaudim punimesh. Eksport import shitje me shumicë dhe pakicë e të gjitha llojeve të pjesëve të këmbimit gomave të automjeteve dhe të mjeteve bujqësore, baterive, goma pompa të të gjitha llojeve. Hapje dhe shfrytëzim i serviseve për riparimin dhe mirëmbajtjen e të gjitha llojeve të mjeteve, hapje pikë lavazhi. Import eksport i mallrave të ndryshme industriale dhe ushqimore për përdorim shtëpiak si detergjente, tregtim i të gjitha materialeve, veshmbathje, tuba rekorderi, elektropompa. Pompa, pompa zhytjesh, gjenerator dhe mirëmbajtje të tyre etj. Të gjitha këto me shumicë dhe pakicë, tregtim të artikujve kancelarie të të gjitha llojeve, pajisje elektrike, elektronike, kompjuterike të të gjitha llojeve të kësaj fushë, si mirëmbajtje dhe riparime, tregtim pajisje zyrash dhe mirëmbajtje të tyre, prodhim, përpunim dhe tregtim i materialeve drusore. Import eksport i materialeve dhe pajisjeve të ndërtimit, tregtim i materialeve inerte, sanitare elektro - shtëpiake etj. Import eksport i materialeve elektrike dhe elektronike si motor elektronik, 2 transformator, gjenerator, kabllo të dimensioneve të ndryshme, panele instalimi, mirëmbajtja e tyre, biçikleta dhe motoçikleta të fuqive të ndryshme. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit. Hapje bar kafe. zhvillimi dhe instalimi i softwareve, shërbimin e mirëmbajtjes dhe kontrollit të softwareve dhe hardware
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 17.02.2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë Rruga Pjeter Bogdani Nr.14, Pallati Nr.20/4

Telephone:
0694028525; 042261614

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 297 447,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 697 795,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -61 083,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 13 640,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:25 905 386,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 31 581 553,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015