Skip to content

winpharma
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-01-28 13:26:49
JSON

Tax Registration Number: L21508008T
Administrators: Ben Petani
Scope: Kryerjen e cdo veprimtarie te lejuar nga ligji dhe/ose pjesemarrjen ne cdo veprim apo aktivitet te ligjshem qe mund te kryeje nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e krijuar ne baze te legjislacionit shqiptar.Shoqeria gjithashtu ka per objekt kryerjen e veprimtarise ekonomike te importimit dhe tregtimit me shumice te prdukteve farmaceutike pa kufizime.Shoqeria gjithashtu mund te ushtroje aktivitetin tregtar te shit-blerjes dhe import-eksportit te cdo lloj malli me shumice e pakice ne qarkullim te lire civil qe lejohet nga ligji. Tregetimi me shumice i barnave dhe tregetimi me shumice dhe pakice i pajisjeve mjekesore, import eksport i barnave, artikujve farmaceutike dhe pajisjeve mjekesore. Shitje me pakice online per artikuj farmaceutik dhe barna te ndryshme. Sherbime marketingu. "Prodhim,transmetim dhe tregtim energji elektrike Hidrocentrale, b) Prodhim, transmetim dhe tregtim te energjise elektrike nga burimet e energjise rinovabel. c) Prodhim transmetim dhe tregtim energjie elektrike nga termocentralet. Projekti,ndertim dhe montim centralesh elektrike te fuqive te ndryshme. Import - eksport makineri dhe pajisje elektrike per hidrocentrale dhe centrale elektrike te fuqive te ndryshme. Ndertim stacionesh linjash transmetues dhe nenstacionesh elektrike. Mirembajtje linjash dhe riparime nenstacionesh centralesh elektrike. Ndertim digash, tunelesh dhe argjinatura hidrocentralesh si dhe cdo veper tjeter ne funksion te prodhimit - transmetimit dhe tregtimit te energjise elektrike".
Other Trade Names: winpharma
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 29.02.2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Tirane, Kashar, Autostrada Tirane - Durres, km. 6, AA 546 AM, Autoveture Marka Ford
2) Tirane, Kashar, Autostrada Tirane - Durres, km. 6, AA 374 AP, Autoveture Marka Ford
3) Tirane, Kashar, Autostrada Tirane - Durres, km. 6, AA 547 AM, Autoveture Marka Ford
Status: Aktiv
License(s): II.7.B.1 - Tregtimi me shumicë i barnave
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km 6

Website:
https://winpharma.al/en/home/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 28.01.2021
Akti i themelimit te shoqerise
Kontrate shitje e pjeseve te kapitalit 12.03.2014
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2021
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 41 401 395,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 101 633,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -3 278 377,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 036 399,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 9 852 312,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 389 792,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -6 938 057,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:252 827 338,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:45 115 049,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:31 726 632,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:25 363 818,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:43 765 907,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 30 701 838,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 22 365 092,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala