Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ben Petani
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

PHARMA ONE sh.p.k.

K72228008B
(Në fushën e tregtisë shoqëria do të kryeje : Tregtimin me shumicë dhe pakicë i barnave dhe pajisjeve mjekësore; import-eksport i barnave dhe pajisjeve mjekësore dhe artikujve farmaceutike, lendeve të )

Tiranë 27200064 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

winpharma

L21508008T
(Kryerjen e cdo veprimtarie te lejuar nga ligji dhe/ose pjesemarrjen ne cdo veprim apo aktivitet te ligjshem qe mund te kryeje nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e krijuar ne baze te legjislacionit shqiptar.)

Tiranë 9852312 ALL

Delorbi 2000

L91819026T
(Zhvillimin dhe ofrimin e shërbimeve te menaxhimit te ambjenteve te ndryshme si, ambjente lokalesh, hotelesh, tregjesh, godinave te ndryshme si dhe kryerjen e veprimtarisë së menaxhimit te ketyre ambjenteve. )

Tiranë ALL

ATLAS FABIANNE

M12422002R
(Prodhim, transmetim, shperndarje, furnizim dhe tregtim energji elektrike Hidrocentrale. Prodhim, transmetim, operim dhe tregtim te energjise elektrike nga burimet e energjise rinovabel. Prodhim transmetim dh)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni