Skip to content

E v i t a
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-11-07 12:05:08
JSON

Tax Registration Number: L31714005J
Administrators: Elona Saraçi
Scope: Import-eksport dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të produkteve farmaceutike, kozmetike, bimëve medicinale, instrumenteve dhe pajisjeve shëndetësore dhe medicinale, sanitare, shtesa ushqimore dhe dietike. Import, eksport, tregtimi me shumicë, montim dhe riparim i aparaturave dhe pajisjeve mjekësorë, impianteve si dhe aksesoreve të tyre, etj. Investime, shërbime, projekte në fushën e mjekësisë dhe shëndetit; Ngritja dhe menaxhimi i klinikave private. Ndërmarrja e nismave, veprimeve, aktiviteteve të ndryshme ligjore që kane për objekt pjesëmarrjen në procese dhe iniciativa të ndryshme Koncesionare, privatizimi apo tenderimi. Në përputhje me legjislacionin Shqiptar, në mënyrë që të arrihet qëllimi i sipërpërmendur. Shoqëria mund të kryeje çdo transaksion në lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, dhënie-marrje me qira, të vendose pengje dhe barre hipotekare; aktivitete këto të konsideruara si të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e Shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në mase aktivitetet kryesore, të cituara me 2 sipër; të kryeje aktivitete publikimi, reklamimi, promocioni dhe sponsorizimi. Për me tepër, Shoqëria mund të kryeje çdo aktivitet tjetër i cili nuk është i ndaluar nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria do të kryeje çdo lloj aktiviteti në raport me objektin dhe për të favorizuar atë. Shoqëria me qellim investimin e kapitaleve të saj, mund të ketë interesa dhe të marre pjese në shoqëri të tjera që kane objekte veprimtarie të çfarëdolloj natyre, të ngjashme apo që lidhen me aktivitetin e saj.
Other Trade Names: E v i t a
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 10.05.2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 30 100 000,00
Shares: 2
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
Changes
Address:

Seat:
KASHAR Autostrada Tirane-Durres, Km.8, Rruga "Paralele", Ndertese Private, Certifikate e Pronesise Nr.748174, Zone Kadastrale Nr.2105, Numer Pasurie 1166/26-1, Vol.22, Faqe 103

Address:
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr 6, Rruga Sabaudin Gabrani, Tirane , prane salles se Anigografise ne spitalin Amerikan 3

Telephone:
0674042230 0686088735

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 116 157 773,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 50 762 055,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 42 158 749,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 6 523 665,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:538 058 695,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:303 238 457,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 225 484 440,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016