Skip to content

MESOPOTAM ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-07-06 14:47:11
JSON

Tax Registration Number: L31917016A
Administrators: Koço Gjilo
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Driza", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Konçesionit [kontratë e Formës "BOT" (Ndërtim-operim-transferim) për ndërtimin e Hidrocentralit "Driza"] Nr. 7348 Rep. Nr. 2249 Kol. date 20/06/2013.
Other Trade Names: MESOPOTAM ENERGY
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Foundation Year: 11.07.2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 19.11.2014, u lidh kontrata e kredisë midis ProCredit Bank sh.a (Kredidhënës) dhe shoqërisë “MESOPOTAM ENERGY” sh.p.k, (Kredimarrës) me objekt: Kredidhënësi i jep Kredimarrësit dhe Kredimarrësi merr nga Kredidhënësi një Kredi prej 380.000 (treqind e tetëdhjetë mijë) euro, sipas kushteve të parashikuara në këtë kontratë Kredie.

II. Më datë 26.02.2015, u lidh kontrata e kredisë midis ProCredit Bank sh.a (Kredidhënës) dhe shoqërisë “MESOPOTAM ENERGY” sh.p.k, (Kredimarrës) me objekt: Kredidhënësi i jep Kredimarrësit dhe Kredimarrësi merr nga Kredidhënësi një Kredi prej 350.000 (treqind e pesëdhjetë mijë) euro, sipas kushteve të parashikuar në këtë kontratë Kredie.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa 16, Hyrja 9, Apartamenti 20, Njësia Bashkiake nr. 10, Kodi Postar 1001.

Address:
Vlorë, Mesopotam, KARDHIKAQ, Fshati Kardhikaq, 100 metra larg HC-DRIZA, Zona kadastrale 2090, Nr.pasurie 150/3

Telephone:
0672039571

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 834 970,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 3 579 248,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:10 965 739,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:26 156 824,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017

Worked By : A.Lala