Skip to content

ISEC
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-12-14 10:18:07
JSON

Tax Registration Number: L41309004L
Administrators: Arsona Hoxhaj
Scope: Tregtim, montim dhe mirëmbajtje të sistemeve të vezhgimit,sigurisë dhe audio, si dhe instalimet elektrike të çdo lloji. Tregtimin, import-exportin, me shumicë dhe me pakicë të mallrave industriale, ushqimore, blektorale, bujqësore, veshmbathjeve, materiale ndërtimi, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare, pllakave, dyerve, mobiljeve (edhe prodhimin e tyre), artikujve kozmetike, lëndëve të përpunuara dhe të papërpunuara të bimëve medicinale, të lëndës drusore, plastike, duroaluminit, tregtimin me pakicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Në fushat e tjera, hapjen e bar- bufeve, restoranteve, parukerive, salon mode, qendër estetike, fitnesi, organizim konkursesh te ndryshme, pikave te servisit lavazhit e mallrave të hoteleve, fshatrave turistike, moteleve si dhe agjensive turistike, për shitblerje, dhënie me qera të pasurive të tundshme dhe të patundshme, agjensive komisionere, transport të udhëtareve dhe mallrave si brenda dhe jashtë vendit etj. Trajnime në fushën e informatikës. Shitja-blerja e pajisjeve IT si kompjutera, PC, servera, projektorë, skaner, printera, fotokopje, fakse, etj. Krijimi i linjave për montimin e kompjuterave dhe studiove dixhitale. Tregtimi i pjesëve të këmbimit për të gjitha llojet e pajisjeve të tilla, shërbim mirëmbajtjeje. Programim, Implementim dhe mirëmbajtje e softëare-ve, Asistencë dhe konsulencë për përgatitjen e softëare-ve. Përgatitje faqe interneti, reklamash, posterash, ftesash, kartëvizitash. Shitja, blerja me shumicë dhe pakicë të artikujve të kancelarisë, pajisje elektrike dhe elektronike shtëpiake, etj. Shitja dhe blerja e sistemeve kompjuterike e informatike me qëllim përdorimi dhe menaxhimi të sistemit bankar. Realizimi i import-eksportit të të gjithë artikujve më sipër. Tregtim të software-ve. Programim dhe zhvillim të aplikacioneve web-based. Instalime mirëmbajtje paisjesh si kaldaja, kondicionier, sistemet e ngrohjes, gjeneratorë etj. Krijim dhoma serverash. Shitje dhe dhënie me qira, paisjesh monitorimi GPS dhe çdo aksesor të tyre. Shërbim monitorimi GPS dhe çdo sensori per matje furnizimi dhe shpërndarjes së rrymes elektrike, ujit, naftës. Monitorim të konsumit të karburantit me gps, kolaudim dhe mbikqyrje punimesh për sisteme kamera dhe GPS etj.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 05.01.2014
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Assets: Automjet tip Mercedes Benz me targë AA 530 US; Automjet tip Mercedes Benz me targë AA 531 US
Status: aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Farkë, Rruga Kodra e Diellit, Apartamenti 27, Shkalla 2, Kati 5

Email address:
e.hoxhaj@isec.al

Telephone:
0697000022/0697000040

Akte. Tjetërsim Kapitali: EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR (2018)
Kontratë dhurimi kuotash (2015)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2016)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 910 638,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 066 929,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 671 465,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -223 447,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:13 395 289,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:18 828 398,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:7 965 766,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 2 057 151,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.LALA