Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Fatbardh Merko
Rezultate gjithsej: 2

MEDIA +

K01711002M
(Veprimtari radiotelevizive dhe pergjithesisht cdo operacion financiar tregtar, industrial me pasuri te paluajtshme ose te luajtshme qe mund te lidhet drejtpersedrejti ose terthorazi me ushtrimin e veprimtari)

Tiranë -4613689 ALL

Videomobile

L71914008U
(Shoqeria ka per objekt ndertimin, tregtimin dhe dhenien ne qera te aparaturave elektronike te duhura per te filmuar, rregjistruar, perpunuar dhe shperndare sinjale audio, video dhe grafike, si dhe prodhimin )

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni