Skip to content

3P Life Logistic
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-11-07 12:05:08
JSON

Tax Registration Number: L42409015I
Administrators: Altin Fani
Scope: Zbatimi i Kontratës së Koncesionit/Partneritetit Publik Privat për Paketën e Shërbimeve të Kontrollit Mjekësor Bazë për Grup moshat 40-65 vjeç.
Other Trade Names: 3P Life Logistic
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV(Shoqëri për qëllime të vecanta)
Foundation Year: 05.12.2014
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 146 875 553,00
Shares: 2
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane Kashar KASHAR TR 7471 U Tirane Kashar KASHAR AA 382 LY Tirane Kashar KASHAR AA 314 LI Tirane Kashar KASHAR AA 947 LA Tirane Kashar KASHAR AA524 LG Tirane Kashar KASHAR AA 719 MB Tirane Kashar KASHAR TR 3412 S Tirane Kashar KASHAR AA 463 LA Tirane Kashar KASHAR AA 706 AI Tirane Kashar KASHAR AA 380 LY Tirane Kashar KASHAR AA 685 LD Tirane Kashar KASHAR AA 768 LU Tirane Kashar KASHAR AA 677 LD Tirane Kashar KASHAR AA 941 LA Tirane Kashar KASHAR TR 2027 F Tirane Kashar KASHAR TR 7463 U Tirane Kashar KASHAR Volkswagen Caddy Maxi Van me targe AA 356 NS Tirane Kashar KASHAR AA 724 MB Tirane Kashar KASHAR AA 945 LA Tirane Kashar KASHAR AA 694 LA Tirane Kashar KASHAR AA 984 LG Tirane Kashar KASHAR AA 976 AH Tirane Kashar KASHAR Volkswagen Caddy Maxi Van me targe AA 357 NS Tirane Kashar KASHAR AA 376 LY Tirane Kashar KASHAR TR 1736 M Tirane Kashar KASHAR AA 382 LP Tirane Kashar KASHAR Volkswagen Caddy me targe TR 2317 U Tirane Kashar KASHAR AA 902 AH Tirane Kashar KASHAR TR 4759 T Tirane Kashar KASHAR TR 6147 R Tirane Kashar KASHAR AA 986 LG Tirane Kashar KASHAR AA 235 LP Tirane Kashar KASHAR AA 678 LD Tirane Kashar KASHAR AA 684 LD Tirane Kashar KASHAR AA 084 AZ Tirane Kashar KASHAR TR 6217 L Tirane Kashar KASHAR Automjeti Tip Ford me Targë AA 295 KS Tirane Kashar KASHAR AA 946 LA Tirane Kashar KASHAR AA 789 LO Tirane Kashar KASHAR AA 312 LP Tirane Kashar KASHAR AA 942 LA Tirane Kashar KASHAR AA 751 MB Tirane Kashar KASHAR AA 982 LG Tirane Kashar KASHAR AA 821 LO Tirane Kashar KASHAR TR 6228 T Tirane Kashar KASHAR AA 943 LA Tirane Kashar KASHAR AA 846 LO Tirane Kashar KASHAR 3 Volkswagen Caddy AA 126 MF Tirane Kashar KASHAR AA 378 LY Tirane Kashar KASHAR AA 721 MB Tirane Kashar KASHAR AA 984 AH Tirane Kashar KASHAR Automjeti Tip Ford me Targë AA 294 KS Tirane Kashar KASHAR AA 381 LY Tirane Kashar KASHAR Volkswagen Caddy me targe TR 2325 U Tirane Kashar KASHAR AA 764 LU Tirane Kashar KASHAR TR 5309 K Tirane Kashar KASHAR TR 1735 M Tirane Kashar KASHAR AA 648 LD Tirane Kashar KASHAR TR 7306 T Tirane Kashar KASHAR AA 523 LG Tirane Kashar KASHAR TR 5310 K Tirane Kashar KASHAR AA 723 MB Tirane Kashar KASHAR AA 985 LG Tirane Kashar KASHAR AA 379 LY Tirane Kashar KASHAR AA 983 LG Tirane Kashar KASHAR AA 718 MB
Status: Aktiv
License(s): II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
KASHAR Autostrada Tirane - Durres, Km.9, Rruga Dytesore, Nr.Pasurie 148/46, Zona Kadastrale 2119, vol 11, fq.59

Address:
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.10, rruga e Durresit, sheshi Karl Topia, kulla 3, kati 1 Tirane Kashar KASHAR Lagjja Kashar, Autostrada Tirane - Durres, km10, Godine 3 kateshe, Zona Kadastrale nr.2105, Nr Pasurie 85/11, Durres Nikel RINAS Rruga e Rinasit, Tirana Business Park, Zona Kadastrale 1669, pasuria nr.91/9.

Telephone:
692089544

Akte Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information


Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 56 143 733,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:575 020 130,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015