Skip to content

SMO VATAKSI

JSON

Tax Registration Number: L47022001J
Administrators: Xhevat Vataksi
Scope: Në projektim: Kat. 1/e - plan vendosje objektesh të veçanta. Kat. 3/a - projektim i strukturave të zakonshme prej muraturë tulle, guri, betoni, b/armeje dhe metalike. Kat. 6 - a, c. Kat. 7/a - projektim vepra arti. B. Në zbatim; Kat. 1 - punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh. Kat. 2 - a, c. Kat. 3 - ndërtimet civile dhe industriale. Kat. 4 - ndërtim rruge kat. V, IV, III, II, I. Veshje me asfalt beton të rrugëve (Ndërtim mbi shtresën) si dhe sistemim dhe asfaltim. Kat. 5/a - ndërtime hekurudhore, punime speciale të shinave dhe binare. Kat. 6 - a, b - ndërtim vepra rrugore dhe hekurudhore. Kat. 8/a - ndërtim diga, tunele, galeri etj. Kat. 9/a - villosa, kulla, kulla uji etj., prej b/armeje. Villosa, kulla, kulla uji metalike. Themele të veçanta. Kat. 10/a - rikonstruksione godinash civile dhe industriale, veshje fasadash. Kat. 11 - punime karpentieri. Mirëmbajtje dhe shërbim Automjetesh (Xhenerike, motorike, Karrocerie, ). Mirëmbajtje dhe shërbim të mjeteve Lundruese. Mirëmbajtje dhe shërbim i automjeteve të transportit të Veçantë (ATV, ATP). Mirëmbajtje dhe shërbim i mjeteve të Kantierit. Servis Automjetesh. Elektroaute. Drejtim, shasie, Llamarine. Saldime me karbon, oksigjen, elektrode. Lyerje Automjetesh, ndërrim boje, risprucim i mjeteve të transportit rrugor ose pjesë të tyre. Skanim dhe riparime me kompjuter të të gjitha llojeve të automjeteve. Gomisteri. Larje automjetesh dhe tapicerie.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 20.08.2014
District: Shkodër
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Berdice BELTOJE Kamionçinë AA 618 NZ; Berdice BELTOJE Kamionçinë AA 516 HO; Berdice BELTOJE Kamion me vinç AA 648 DX; Berdice BELTOJE Kamion SH 7894 E
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Berdice BELTOJE Rruga Nacionale Shkodër Lezhë, KM – 4, godine I-katësh me nr pasurie 82/24, zona kadastrale 1148

Email address:
xh.smow@yahoo.com

Telephone:
0672060325

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 4 689 599,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 706 714,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:69 521 480,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 6 302 200,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015