DiaVita
Skip to content

DiaVita
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-11-07 12:05:08
JSON

Tax Registration Number: L52305009L
Administrators: Oto Kamberi
Scope: Zbatimi i Kontratës së Koncesionit/Partneritetit Publik Privat "Për Shërbimin e Hemodializes pranë spitaleve rajonale në Shkodër, Lezhe, Korçe, Vlore dhe Elbasan". Shoqëria e zhvillon aktivitetin në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe me statutin e saj, në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj. Shoqëria mund të krijoje filiale brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në përputhje edhe me legjislacionin e vendit përkatës.
Other Trade Names: DiaVita
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV(Subjekt për Qëllime të Vecanta)
Foundation Year: 15.10.2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 2
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Changes
Address:

Seat:
KASHAR Autostrada Tirane-Durres, km.8, rruga "Paralele", ndertese private, Kashar, Tirane, me certifikate pronesie nr. 748174, Zona kadastrale nr.2105, me numer pasurie 1166/26-1, Vol.22, faqe 103

Address:
Elbasan Elbasan ELBASAN Spitali Rajonal Elbasan, godina e Pediatrise kati 5, Lagjja Haxhijas Shkoder Shkoder SHKODER Rruga Kole Heqimi 11, brenda ambienteve te Spitalit Rajonal Shkoder, kati i trete Lezhe Lezhe LEZHE Rruga e Spitalit Lezhe 4501, Spitali Rajonal Lezhe, Kati II (Dytë) Vlore Vlore VLORE Rruga Mitaq Sallata, brenda ambienteve te Spitalit Rajonal Vlore, kati i pare Korce Korçe KORCE Spitali Rajonal Korçe, Blv Fan Noli, nr 98.

Telephone:
682006644

Financial Information


Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 60 257 231,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -53 242,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:147 745 164,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016