Skip to content

IMI PHARMA Albania
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-01-15 15:50:11
JSON

Tax Registration Number: L81617504C
Administrators: Gridi Bozdo
Scope: Shoqeria ka per objekt dhe qellim te saj aktivitete tregtare ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, me qellim: (I) prodhimi i ilaceve dhe suplementa ushqimore qe kane si qellim njerezit por edhe kafshet; (ii) import dhe distribucion i ilaceve dhe suplementeve ushqimore qe kane si qellim njerezit por edhe kafshet, te produkteve kozmetike dhe te bukurise dhe te mallrave te tjera konsumatore. Me qellim realizimin e objektit te aktivitetit te saj, shoqeria mund te kryeje operacione tregtare me pasuri te luatjshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo veprimtari tjeter qe nuk bie ne kundershtim me sa me siper dhe qe konsiderohet e dobishme per te permbushur qellimin e veprimtarise se shoqerise.. Ne pergjithesi, shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari te nevojshme e e te dobishme, te lejuar nga ligji per realzimin e objektit te aktivitetit te saj.
Other Trade Names: IMI PHARMA Albania
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 05.04.2018
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Tirane, Automjet tip CADDY. targë AA 037 SO dhe Nr. shasie: WV1ZZZ2KZHX056940.
2) Tirane, Automjet tip DACIA DOKKER VAN, targë AA 772 NN dhe nr. shasie: UU10SDCH553707231.
Status: Aktiv
License(s): II.7.C.2 - Prodhimi i barnave (për kafshë)
II.7.B.2 - Tregtimi me shumicë i barnave (për kafshë)
II.7.B.1 - Tregtimi me shumicë i barnave
Changes
Address:

Seat:
Durres, Xhafzotaj XHAFZOTAJ Autostrada Tirane-Durres, Godine 3 Kateshe, Km 6, Zone Kadastrale Nr.2574, Nr.Pasurie 157/202

Address:
Tirane, Godinë 3-katëshe, Rruga "Muhamet Gjollesha" Nr. 43/2, Zona Kadastrale 8260, pjesë e pasurisë numër 4/143

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.01.2021
Statuti i shoqerise
Marreveshje per transferimin e aksioneve 01.12.2020
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2021
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -2 179 481,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -1 312 247,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:33 527 312,00
Worked By : A.Lala