Skip to content

EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI (Ish N.T.P. Eurokos-Dega në Shqipëri)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-02-08 11:36:31
JSON

Tax Registration Number: K91727010A
Administrators: Ismet Rexhaj
Scope: Ndërtim i ulët dhe i lartë, ndërtim komplet i objekteve ndërtimore, i autostradave, rrugëve, vepra arti, ura, aeroporteve, objekteve sportive, punime komunale, shërbime, ndërtime hidroteknike, kanalizime, ujësjellës, gërmimet dhe sondazhet, ndërtimin e linjave të tensionit të lartë dhe të ulët, vepra social kulturore, pallate etj. Projektime në fushën e ndërtimit. Rikonstruksione objektesh. Prodhimin dhe tregtimin e materialeve të ndërtimit, inerte, beton, asfalt. Import dhe eksport me pakicë dhe shumicë të mallrave ushqimore, industriale, bujqësore e blegtorale. Tregtim me pakicë karburantesh dhe të vajrave lubrifikant të të gjitha llojeve. Administrim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të banimit. Shërbime transporti mallrash brenda dhe jashtë (ndërkombëtar) vendit, etj.
Other Trade Names: EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI
Legal Form: Degë të Shoqërive të Huaja
Registered: 27.05.2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 12 191 000,00
Foreign Parent Company: EUROKOS HOLDING SH.P.K., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.06.2006 sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, me numër unik identifikues 810520115, numër biznesi 70363247 dhe numër fiskal 600032247, me kapital 100.000 euro, me adresë në Kosovë, 7, Magj. Prishtinë-Ferizaj, me drejtor Ylber Shamolli (Sipas të dhënave të Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës, datë 23.07.2019)
Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Additions: Kapitali i shoqërisë është 100000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 9, Bulevardi Zogu i I, Godina Nr. 2, Ap. 7, Shk. 1, kati 3

Address:
1) Vlorë, Ndërtimi i Rrugës Vlora Bypass Peshkopi-Gjorm, Nr. kontrate CWC/ICB/2016/1, Ambient i hapur 2
2) Shkodër, Ndërtim Rruga Bypass-i perëndimor
3) Shkodër Loti I, ambjent i hapur Shkodër Velipojë, Rikonstruksion i Rrugës së Velipojës segmenti Harku i Berdicës - Baks Loti 2, Berdicë, ambjent i hapur

Email address:
infoal@eurokos.net

Telephone:
0682020321

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (23.07.2019)
Statuti i shoqerise meme
Çertifikata e regjistrimit te shoqerise meme
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 06.08.2014
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 8 310 499,40
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 3 061 129,30
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 4 027 017,30
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 5 748 987,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 2 983 747,50
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 21 720 520,10
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 10 804 573,50
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 3 360 244,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:337 537 552,50
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:182 582 928,50
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:304 996 448,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 136 444 953,90
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 83 370 806,10
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 306 572 600,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 158 670 150,50
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 100 054 743,30

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.lala