Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:EUROKOS HOLDING SH.P.K. (shoqëria mëmë e huaj)
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI (ish "N.T.P. Eurokos-Dega në Shqipëri")

K91727010A
(Ndërtim i ulët dhe i lartë, ndërtim komplet i objekteve ndërtimore, i autostradave, rrugëve, vepra arti, ura, aeroporteve, objekteve sportive, punime komunale, shërbime, ndërtime hidroteknike, kanalizim)

Tiranë 4027017 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni