Skip to content

NOA DEVELOPMENT
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-12-20 11:03:40
JSON

Tax Registration Number: L42203032I
Administrators: Erjona Dyrmyshi
Scope: Aktivitete në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale. Ndërtimin dhe shitjen e ndërtesave industriale, banesave, lokaleve, dyqaneve, zyrave, magazinave, garazheve, si dhe shitblerjen dhe drejtimin ekonomik të terreneve e pasurive të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet që lidhet me sa më sipër. Eksportimi, importimi, tregtimi i artikujve të ndryshëm. Kryerja e operacioneve të kërkimit dhe zhvillimit të hidrokarbureve në blloqet e miratuara në marrëveshjet hidrokarbure. Ndërtimi dhe montimi i të gjitha mjeteve dhe pajisjeve të kërkuara në këto operacione si dhe shpimi i puseve të kërkimit, zhvillim konturimit dhe shfrytëzimit. Përdorimi, shitja, shkëmbimi, eksporti dhe posedimi i naftes së nxjerrë në vendburimet që do të zbulohen. Kryerja e aktivitetit në fushën e biletarisë interurbane. Kryerja e aktivitetit konçesionar në fusha dhe objekte të ndryshme si porte, rrugë, hidroçentrale, etj., si dhe ndërtimin dhe menaxhimin e këtyre industrive. Kryerja e aktivitetit të projektimit, ndërtimit, supervizionimit, kolaudimit për të gjitha llojet e objekteve dhe çdo lloj aktiviteti në fushën e ndërtimit. Ushtrimi i veprimtarisë në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme. Kryerja e aktivitetit në studim - projektim, planifikime urbane, arredime. Ndërmjetësim dhe konsulencë për biznesin e huaj, dhënia e konsultimeve dhe vlerësimeve të projekteve për fizibilitetin e investimeve në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe ndërtimeve civile e industriale, shërbime fiskale dhe kontabiliteti. Konsulencë financiare, analizë fiskale, analizë të strukturave financiare, bilancit dhe kapitalit e shpenzimeve. Konsulencë fiskale, asistencë në përgatitjen e dokumentacionit për krijimin dhe përgatitjen e planeve të biznesit të huaj, analizë e projektit dhe strukturave administrative e juridike për të përmbushur të gjitha proçedurat për zhvillimin e biznesit.
Other Trade Names: NOA Development
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 27.09.2014
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia bashkiake nr 5, rruga Nikolla Tupe, ndërtesa nr 4, kati 1

Telephone:
0699932100

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (2018)
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2016)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 507 430,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 24 770 265,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -366 113,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:137 516 820,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:119 892 339,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:26 527 015,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017

Worked By : A.Lala