Skip to content

MAPO MEDIA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-03-06 08:34:48
JSON

Tax Registration Number: L91303013I
Administrators: Arlind Alikaj
Scope: Botimin e Gazetës së shtypur dhe asaj online, botimin e Revistave periodike, botime të librave me tematika të ndryshme, përkthime të literaturave të huaja me tematika të ndryshme, rritjen e profesionalizmit dhe të përgjegjësisë në profesionin e gazetarisë, si një profesion në ndihmë të zhvillimit dhe të informimit të përditshëm në jetën sociale, kulturore, ekonomike, sportive, politike, reklama, etj.; Çdo veprimtari tjetër me natyrë gazetareske, kulturore dhe artistike. Gjithashtu për të realizuar objektin dhe qëllimet e saj. Shoqëria mund të ndërmarrë dhe zhvillojë çdo lloj aktiviteti tregtar, financiar, promocional apo dorëzanës që i vlerëson të dobishme apo të nevojshme për arritjen e qëllimeve të saj.
Other Trade Names: MAPO MEDIA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03.01.2019
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 3 029 600,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga ''Lidhja e Prizrenit'', Pallati Nr.12, Shkalla A, Ap.10, Njësia Bashkiake Nr.5, Tiranë

Email address:
betimshkupi@gmail.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar (06.03.2020)
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash 04.02.2019
Vendimi i asamblese per kalimin e te drejtave 07.01.2019
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Worked By : A.Lala