Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Henri Çili
Rezultate gjithsej: 5

NEW XIXA

L21625015V
(Në fushën e turizmit, hotelerisë, bar-restorante, resort.)

Tiranë -26326441 ALL

SASSO BIANCO

L61402031B
(Veprimtari në fushën e turizmit. Veprimtari në fushën e hotelerisë. Veprimtari në fushën e bar-restorante. Veprimtari në fushën e resorteve turistike.)

Tiranë ALL

EUROPEAN EDUCATION INITIATIVE HOLDING

L61419036L
(Shoqëria ka për objekt pjesëmarrjen në kapitalin e çfarëdolloj shoqërie, vendase apo të huaj, përmes themelimit, blerjes së kuotave apo aksioneve apo në çdo lloj mënyrë tjetër, menaxhimin dhe zhv)

Tiranë 0 ALL

UET & Partners Legal Studio (Ish Pro-Democratia)

L61706009E
(Ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale në fushën ligjore. Përfaqësimi në gjykata, përfaqësimi në institucione shtetërore dhe/ose private, ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale )

Tiranë ALL

ÇILI CIVIC PROJECT (ish ÇILI CIVIL PROJECT)

M21313014O
(Ofrimi i sherbimeve dhe konsulencave profesionale ne fushen ekonomike. Ofrimi i sherbimeve dhe konsulencave profesionale ne fushen e marketingut dhe Public Relationship (PR). Konsulence dhe asistence ne menaxhi)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni