Skip to content

Pret a Porter
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-02-14 10:48:59
JSON

Tax Registration Number: M01323014Q
Administrators: Emi Canaj
Scope: Veprimtari në fushën e kulturës dhe publicitetit si në organizimin e ekspo-panaireve, spektakleve, eventeve të ndryshme, dasmave, realizimin e shtypit, fotografisë, filmit etj. Tregtimin e mallrave brenda vendit dhe të import-eksport me shumicë e pakicë, si ushqimore e Jo ushqimore, industriale, tekstile, lëndë të para e gjysëm të përpunuara, prodhime elektroshtëpiake, shërbime estetike dhe tregti të përgjithshme jo kirurgjikale etj. Aktivitet në fushën e veshmbathjes si dhe aksesorët e saj, prodhim i përpunuar dhe Jo i përpunuar i aksesorëve, pakicë dhe shumicë i veshmbathjeve dhe aksesorëve si dhe qiradhënia e tyre. Aktivitet në fushën e botimeve të ndryshme si libra, gazeta, revista, CD dhe materiale të tjera publicitare. Prodhim, shpërndarjen dhe riprodhim reklamash dhe të tregtisë së aksesorëve të kompjuterave. Shoqëria mund të kryejë dhe projektimin, zhvillimin, krijimin dhe asistencën të cdo dhe cilido produkti të përdorur për mobilim, pajisje apo ndërtim shtëpiak, tregtar apo industrial, si për shoqërine ashtu edhe për të tretë; dhe për zhvillimin e aktiviteteve tregtare dhe industriale të llojit. Shoqëria mund të kryejë cdo operacion tregtar, të blejë dhe të shesë ose marrë me qira ndërmarrje, dege ndërmarrjesh, si dhe të ketë interesa ose pjesëmarrje në shoqëri, ente, konsociume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kane objekt të njejtë ose të ngjashëm me të vetin apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë cdo aktivitet të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë.
Other Trade Names: Pret a Porter
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 21.01.2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga " Vaso Pasha", Pallati 11.13/1,

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 14.02.2020
Statuti I Shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani