Skip to content

"KARL GEGA KONSTRUKSION" 

JSON

NIPT: J66703076W
Administrator: Hartjan Sallaku, Shkëlqim Rakipaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime civile, industriale, et. Studimin, projektimin, konsulencë, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin në ndërtimet civile, industriale, ushtarake etj., duke përfshirë por pa u kufizuar në ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjet në infrastrukturën rrugore, hekurudha, porte, aeroporte, vepra arti, tunele, pallatesh banimi, komplekse industriale, ujësjellës, kanalizime, impiante teknologjike, centrale elektrike, linja të tensionit të lartë dhe të mesëm, linja të telefonisë dhe të transmetimit të të dhënave, mirëmbajtjen e impianteve të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë, ndërtimin dhe rehabilitimin e veprave ujitëse, sinjalistikës rrugore,; shfrytëzim karrierash lumore dhe malore, prodhim inertesh, llaçi, betoni, parafabrikatësh, materialesh asfaltime, materialesh të tjera të nevojshme për kryerjen e punimeve të ndërtimit në përgjithësi si dhe tregtimin e tyre, ndërtimin dhe shfrytëzimin e minierave për të gjitha llojet e materialeve, shfrytëzimin e burimeve natyrore, e ujërave mineral dhe termal, nxjerrja, prodhimi, përpunimi dhe tregtimi brenda dhe jashtë vendit e mineraleve të papërfunduara dhe/apo të përpunuara; sipërmarrje zbatimi apo investimi, në të gjitha 2 fushat e shpërndarjes së energjisë elektrike, transmetimit të të dhënave dhe energjisë alternative, Shërbime dhe tregtimin e të gjitha llojeve të materialeve, makinerive, pajisjeve, kabllove, dhe impianteve të ndryshme të karakterit elektrik, elektronik, të telekomunikacionit. Punime inxhinierike projektimi, duke përfshirë por pa u kufizuar në vepra urbane, arkitekturë, punime ndërtimi, instalimi, punë hidraulike, punime rrugore dhe hekurudhore, ura dhe vepra arti, inxhinieri topografike dhe hidrologjike, inxhinieri, studime gjeologjike, punë inxhinierike të impianteve të prodhimit dhe transmetimit të energjisë, telefonisë, të dhënave, etj.; studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin për realizimin e infrastrukturës dhe/ose pjesëve përbërëse të saj, për shfrytëzimin njerëzor me karakter pushues, argëtues, edukues, dhe/ose kurues, të burimeve natyrore, kulturore, mjediseve kurative, për realizimin e hoteleri, fshatrave turistike, qendra turistike etj., dhe krijimin e faciliteteve të nevojshëm si bar, restorante, qendra estetike, palestra, njësi të shitjeve; Kryerjen e të gjitha veprimeve tregtare, industriale dhe financiare mbi pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, të quajtura nga administratoret të nevojshme për ushtrimin e aktivitetit të shoqërisë, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: "KARL GEGA KONSTRUKSION"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29.03.1994
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 32 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër Lagjja Qemal Stafa, Rruga Todi Germenji, pallati nr. 200, kati i dyte majtas

Adresa:
Shkodër Sh 2812 D, Mercdes Benz, portokalli Shkodër, Lagjja Qemal Stafa, Bulevardi Zogu i Pare, rikonstruksion i bllokut te pallateve Xhabije

Telefoni:
692023632

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 535 099,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 228 529,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 076 889,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 002 297,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:362 905 876,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 181 557 767,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015