Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Hasan Hafizi
Rezultate gjithsej: 5

EUROGREN

J61814077J
(Prodhim, përpunim, tregtim, eksportim dhe importim të detaleve gjysëmfabrikate prej druri, të lëndëve drusore të gjithfarëllojshme të sharruar, artikujve të tornuar e të profiluar, makinerive të pë)

Tiranë -1592984 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"KARL GEGA KONSTRUKSION" (Ish BOVOSARA)

J66703076W
(Ndertime civile, industriale, etj,.Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin ne ndertimet civile, industriale, ushtarake etj., duke perfshire por pa u kufizuar ne ndertimin, r)

Shkodër 4535099 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBAVIA

J81527001Q
(Kryerjen e aktivitetit ne ndertimet civile, industriale, inirastrukture, ushtarake etj., si per llogari te vet ashtu dhe per te tretet, ku perfshihen ndertime pallatesh banimi, godina social-kulturore, kompleks)

Tiranë 15383302 ALL

EMULIV

K11821005V
(Zhvillimi dhekryerja e aktivitetit te sherbimeve ,konsulences te studimeve dhe projektimit te objekteve civile e ekonomike,industriale,rrugore,detare,restaurimit,montimit dhe teknologjike ne dru,xham,plastike,t)

Tiranë -282935 ALL

ARTECH BATIMENT

L62206035D
(Ndërtime civile, industriale, infrastrukture, etj., si për llogari të vet ashtu dhe për të tretët, ku përfshihen ndërtime pallatesh banimi, godina social-kulturore, komplekse industriale, ndërtimet në)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni