Skip to content

Uleza Ndertim Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-31 12:36:36
JSON

NIPT: J67902928O
Administrator: Nikolin Shpani
Objekti i Veprimtarisë: Punime ndertimi, montimi, punime restaurimi, ujesjellesa, kanalizime, mirembajtje e sherbime ne sektorin komunal. Punime ndertimi sipas licenses se leshuar nga Ministria e Ndertimit. Tregti me pakice e shimice, import - eksport ne mallra ushqimore, industriale, fruta perime te te gjitha llojeve. Makineri e pajisje per shitje e nevoja prodhimi. Bar, restorant, hoteleri. Prodhim mallrash ushqimore te te gjitha llojeve. Prodhim material ndertimi te te gjitha llojeve. Grumbullim, perpunim i prodhimeve bujqesore e blegtorale. Grumbullim dhe tregtim te bimeve medicinale. Tregtim karburanti, goma e vajra. Sherbime te tjera te ndryshme. Si dhe cdo aktivitet tjeter qe vecmas ose se bashku me ato te permendura me siper do te konsiderohen te pershtatshme per rritjen dhe zhvillimin e shoqerise. Grumbullim, perpunim bime medicinale, hoteleri, turizem, bouling. Projektim, ndertim dhe operim i H.E.C-ve, ku perfshihet ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike.
Emërtime të tjera Tregtare: Uleza Ndertim
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 03.05.1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 214 800 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia bashkiake nr 5, rruga Zef Jubani, ndertesa 15, hyrja 19, ap 1, kodi postar 1019

Adresa:
Lezhe Shengjin SHENGJIN Rruga "Vellezerit Coku",prane tregut industrial Diber Ulez ULEZ Fshati Ulez, ndertese 1- kateshe nr 1/57, zona kadastrale 3675

Telefoni:
692047996

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 56 997 450,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 22 293 759,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 23 519 062,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 18 516 988,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:571 115 630,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:279 249 151,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:280 836 296,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 206 570 841,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017