Skip to content

VINIPHARMA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-09-07 11:16:21
JSON

NIPT: J71315004T
Administrator: Hervin Fora
Objekti i Veprimtarisë: Import - eksport të artikujve farmaceutike. Të gjitha operacionet tregtare, industriale dhe financiare në pasuri të luajtëshme dhe te paluajtëshme, të konsideruara të dobishme dhe të nevojshme për realizimin e objektit social, si dhe të atyre qëllimeve që qoftë dhe indirekt janë lidhur me të, përfshirë dhe pjesëmarrjen në shoqëri të tjera që kanë objekt të njëjtë apo të ngjashëm, ose në një farë mënyrë janë lidhur direkt apo indirekt me këtë objekt social.
Emërtime të tjera Tregtare: VINIPHARMA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21.02.1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 85 626 000,00
Numri i pjesëve: 85 626
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.A.1.F - Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
Çështje Ligjore: Bashkimi me përthithje Më datë 10.10.2012, u nënshkrua Projekt Marrëveshja për bashkimin me përthithje të shoqërive tregtare "VINIPHARMA" shpk me shoqërinë "NATURAL PHARMA" shpk. Drejtimi i bashkimit në këtë operacion do të jetë: “VINIPHARMA” sh.p.k, shoqëria përthithëse, dhe “NATYRAL PHARMA” sh.p.k, shoqëria e përthithur. Dy shoqëritë që marrin pjesë në bashkim janë nën kontrollin e plotë të përbashkët të një personi, si ortak i vetëm në secilën prej tyre, por jo në formën e një marrëdhënie mëmë-shoqëri e kontrolluar. Shoqëria “Natyral Pharma” sh.p.k do t’i transferojë shoqërisë “Vinipharma” sh.p.k, të gjithë pasurinë, elementët e aktivit e pasivit që pasqyrohen në pasqyrat financiare të saj mbyllur më 31.12.2011. Në këmbim të kontributit të përfituar, shoqëria “VINIPHARMA” sh.p.k do të zmadhojë kapitalin e regjistruar të saj nëpërmjet krijimit të kuotave të reja, të cilat do t’i përfitojnë ortakët e shoqërisë kontribuese të “NATYRAL PHARMA” SH.P.K, duke marrë në konsideratë dhe primin e bashkimit të përllogaritur.

Kuotat e kapitalit të emetuara “Vinipharma” sh.p.k do të përfitohen tërësisht nga Z. Hervin Fora, si ortaku i vetëm i shoqërisë së përthithur. Punëmarrësit e shoqërisë së përthithur do të jenë të punësuar të shoqërisë përthithëse me të njëjtat kushte kontraktuale.

Pas bashkimit me përthithje kapitali i shoqërisë përthithëse “Vinipharma” sh.p.k do të bëhet 85.626.000 (tetëdhjetë e pesë milion e gjashtëqind e njëzet e gjashtë mijë) lekë nga 73.000.000 (shtatëdhjetë e tre milion) që ishte para bashkimit.

Më datë 10.12.2012, asambleja e ortakëve të shoqërisë “Vinipharma” shpk ka miratuar projekmarrëveshjen e bashkimit me përthithje të shoqërisë "VINIPHARMA"shpk me shoqërinë "NATURAL PHARMA" shpk.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 8, Rruga Ali Pashë Gucia, Pallati Tirhino, kati 1

Adresa:
1) Tiranë, Njësia bashkiake nr. 2, Rruga Arkitekt Kasemi, Pallati nr.69/1, kati i 1 ( Farmaci VPh 2). Tiranë, Rruga "Shemsi Haka", ish Kombinati Poligrafik
2) Korçë, Rruga Pirro Lena, Lagjja 8, Nr.15/1
3) Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 8, Rruga Ali Pashë Gucia, Pallati Tirhino, Kati -2 dhe përdhe (0)
4) Tiranë, Fiat Doblo, AA 723 DI

Adresa Email:
finance@vinipharma.al

Telefoni:
0692024840

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.09.2019
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje 11.02.1999
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 02.07.2009
Projekt Marreveshja e bashkimit 10.10.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 205 265,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 7 835 546,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 11 309 195,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 973 003,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 448 324,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 214 742,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 681 073,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 3 879 121,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 5 857 385,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 15 177 891,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:139 783 535,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:155 516 044,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:164 166 415,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:216 202 221,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 159 951 037,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 240 484 354,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 171 438 686,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 160 451 821,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 231 906 124,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 358 527 790,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala