Skip to content

FLONJA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-25 16:25:47
JSON

NIPT: J71826003M
Administrator: Afërdita Osmani
Objekti i Veprimtarisë: Rikonstruksione e mirëmbajtje godinash, ndërtime e punime gërmimi në toke, punime topogjeodezike, punime rifiniture të muratores dhe të lidhura me to etj, tregtim të artikujve industrial, elektrike, elektronike, elektroshtepiake, tekstile, konfeksione, kozmetike, farmaceutike, bime mjekësore, pesticide, materiale ndërtimi, bojëra. pajisje hidrosanitare, duralumini, plastike, pajisje shtëpiake, pjese këmbimi, goma makinash, materiale për ngrohje qendrore dhe kondicionim ajri, tubacion, materiale, për ngrohje diellore, hidroizolime, metale të llojeve të ndryshme tregti me pakice, të vajrave lubrifikante. Import eksporti i artikujve të ndryshëm, ushqimore dhe blegtorale. Transport dhe shpërndarje të mallrave të ndryshëm ushqimore e industrial Brenda dhe jashtë vendit, pasagjeresh Brenda dhe jashtë vendit. Veprimtari në fushën e botimeve, reklamës, publicitetit, organizim seminaresh, trajnimesh, panairesh, spektaklesh, përkthime nga gjuhe të ndryshme, agjensi udhëtimesh, shitje bileta avioni tregti. Agjensi shitblerje e qira të pasurive të luajtshme të paluajtshme, punime duralumini. Aktivitetet për të cilat kërkohet pajisja me leje, shoqëria merr përsipër zhvillimin e tyre pas sigurimit të lejes.
Emërtime të tjera Tregtare: FLONJA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 11.08.1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 40 000 000,00
Numri i pjesëve: 40 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga Irfan Tomin, Pallati 28, Shk.3, Ap.4, Kati 2

Telefoni:
692084394

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 7 349 388,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 685 727,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 873 016,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 045 161,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 501 895,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:75 078 720,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:64 407 068,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 73 176 561,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016