Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Afërdita Osmani
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

FLONJA

J71826003M
(Rikonstruksione e mirëmbajtje godinash, ndërtime e punime gërmimi në toke, punime topogjeodezike, punime rifiniture të muratores dhe të lidhura me to etj, tregtim të artikujve industrial, elektrike, elek)

Tiranë 7685727 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni