Skip to content

SELAMI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-03-06 15:47:11
JSON

NIPT: J77304706L
Administrator: Musa Selami
Objekti i Veprimtarisë: Linjë prodhimi inertesh, linjë asfalto betoni, bar-buferestorant-hotel. Ndërtim dhe rikonstruksion ndërtesash, punime infrastrukturë si:ujësjellsa,kanalizime, rrugë,impiante të trajtimit dhe pastrimit, tregtim të materialeve të ndërtimit, import-eksport të mallrave të ndryshëm.
Emërtime të tjera Tregtare: SELAMI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar
Viti i Themelimit: 24.02.1998
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 251 804 936,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Çështje Ligjore: 07/06/2013 Urdhrer Nr.374/5Prot, date 04.06.2013, "Per Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbarimore “JUS”, drejtuar QKR, ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per Shumen e detyrimit prej 7.053.205 leke perfshire dhe tarifen e plote permbarimore. 07/10/2016 Urdher Nr.374/7 Prot, date 06.10.2016, leshuar nga Shoqeria Permbarimore “JUS”, drejtuar QKB, ku eshte urdheruar: Heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per Shumen e detyrimit prej 7.053.205 leke perfshire dhe tarifen e plote permbarimore, vendosur me ane te Urdhrit Nr.374/5Prot, date 04.06.2013.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Peshkopi, Lagjja"Nazmi Rushiti", Rruga"Tercilio Kardinali", kati i dytë ndërtesa e quajtur "VERI"

Adresa:
Diber, Zerqan, Prane Ures se Cerenecit, Komuna Zerqan; Diber, Peshkopi, Lagjja “Industriale”, Rruga “Ismail Feta”, Ish fusha e mbetjeve urbane, zona kadastrale Nr.2932; Diber, Peshkopi, Bar-Kafe-Restorant-Hoteleri në adresën:Lagjja"Nazmi Rushiti",Rruga"Tercilo Kardinali",ndërtesa e quajtur"Hotel VERI" në anën jugore të rrugës; Diber, Peshkopi, Lagja "Gjok Doçi"Rruga "Tercilo Kardinali", Banesë 8- katëshe në ndërtim pas godinës së Qarkut Dibër.

Adresa Email:
selamishpk@yahoo.com

Telefoni:
0692098172

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 70 293 119,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 79 424 878,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 748 028,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 15 974 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 13 456 286,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:291 284 621,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:399 401 948,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 174 960 573,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016