Skip to content

REJSI FARMA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-29 14:24:23
JSON

NIPT: J91419001U
Administrator: Nexhat Sheqi, Merita Sheqi
Objekti i Veprimtarisë: Tregti te barnave dhe mallrave farmaceutike, import-eksport i tyre. Tregti e lendeve te para per produktet farmaceutike. Tregti mallra kozmetike, te kujdesit shendetesor, mallra te ndryshem te fushes se shendetesise, pajisje mjekesore, etj. Kryerja e aktiviteteve ndihmese per realizimin e qellimit te aktivitetit kryesor. Riparim i automjeteve në pronësi të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: REJSI FARMA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.02.1999
Rrethi: Vorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull/Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, Vore, Volkswagen Caddy, me targe TR 5684 S
2) Tirane, Vore, Volkswagen Caddy, me targe AA 988 AP
3) Tirane, Ford AA891XB
4) Tirane, Vore, Autoveture Smart, me targe AA 800 FV
5) Tirane, Vore, Volkswagen Caddy, me targe AA 820 AI
6) Tirane, Vore, Volkswagen Caddy, me targe TR 8271 P
7) Tirane, Vore, Volkswagen Polo me targe TR 7221 L
8) Tirane, Vore, Motociklete 50cc, me targe Cad 742
9) Tirane, Vore, Automjet Ford me targë AA 580 SS
10) Tirane, Vore, Autoveture Smart, me targe AA 193 IV
11) Tirane, Ford AA158VX
12) Tirane, Vore, Volkswagen Caddy AA 625 ON.
13) Tirane, Vore, Volkswagen Caddy AA 826 ON.
14) Tirane, Ford AA893XB
15) Tirane, Vore, Volkswagen UP, me targe AA 751 KN
16) Tirane, Vore, Volkswagen Polo, me targe AA 628 FP
17) Tirane, Vore, Volkswagen Caddy, me targe AA 513 KD
18) Tirane, Ford AA725VV
19) Tirane, Vore, Automjet Ford me targë AA 116 SM
20) Tirane, Vore, Volkswagen Caddy AA 624 ON.
21) Tirane, Vore, Volkswagen Polo, me targe AA 3 629 FP
22) Tirane, Vore, Motociklete 125cc, me targe CAE 517
23) Tirane, Vore, Volkswagen UP, me targe AA 517 KD
24) Tirane, Vore, Automjet Ford me targë AA 581 SS
25) Tirane, Vore, BMW X5 me targe TR 1113 T
26) Tirane, Vore, Volkswagen Caddy, me targe AA 148 AJ
27) Tirane, Vore, Volkswagen Caddy, me targe TR 7290 L
28) Tirane, Vore, Autoveture Smart, me targe AA 073 HZ
29) Tirane, Vore, Volkswagen Caddy me targe AA 007 EJ
30) Tirane, Vore, Motociklete 50cc, me targe Cad 686
31) Tirane, Vore, Volkswagen Caddy 4+1, me targe AA 836 DC
32) Tirane, Vore, Volkswagen UP, me targe AA 652 KD
33) Tirane, Ford AA892XB
34) Tirane, Vore, Autobus Daimlerchrysler 2005, me targe AA 366 ID
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vorë, Autostrada Tirane-Durres, km 8, (prane nenkalimit te autostrades), nr.1

Adresa:
1) Tirane, Njesia Bashkiake nr.1, Rruga e Elbasanit, Pallati Edil-Al-1, prane Ambasades Amerikane, kati i pare, nr.1
2) Tirane, Berxull, Autostrada ''Tiranë - Durrës'', Bërxullë, Numër Pasurie 703/18, Zona Kadastrale Nr.1167.

Faqja Web:
https://rejsifarma.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.01.2021
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Akt ekspertize per vleresim kapitali 20.03.2000
Kontrate shitje kuotash kapitali 27.05.2003
Kontrate shitblerje 30.11.2001
Kontrate shitje e kuotave te kapitalit 27.12.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve 25.07.2013
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 03.05.2010
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Bilanci kontabel 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 257 605 435,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 254 834 122,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 203 650 492,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 160 077 702,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 110 034 360,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 223 022 214,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 359 784 469,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 421 114 213,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 009 148 963,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 867 472 190,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 595 104 386,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 595 753 229,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 154 988 300,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 3 342 767 360,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 3 801 923 436,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 3 606 625 181,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala