Skip to content

Shendelli
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-31 12:36:36
JSON

NIPT: K07924803N
Administrator: Yzedin Bozhaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndertimit, studimit, projektimit, ndertime civile, industriale, turistike,bujqesore,rikonstruksione, vepra betonarmeje te vecanta portuale, rrugore, hekurudhore e aeroportuale, vepra arti rrugore, hekurudhore, hidraulike, tunele te impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise, instalime dhe montimi i makinerive ngritse dhe transportuese, mirembajtje dhe sherbime te sistemit komunal, studime e projektime urbanistike, prodhim dhe shitje te materialeve te ndertimit me shumice e pakice eksport-import, mirembajtje rutine rrugesh e objekte te ndryshme ndertimi etj. Tregtim mallrash te ndryshme ushqimore, industriale, produkte bujqesore dhe blegtorale, bime medicinale, elektrike, elektromekanike, elektromjekesore, elektroshtepiake, hidrosanitare, makina e makineri, pjese kembimi, agregate, materiale ndertimi, materiale inerte me shumice e pakice, eksport-import, sherbime servis makinash, lavazho e parkim, transporte te ndryshme rrugore mallrash e udhetaresh brenda dhe jashte vendit, sherbime Bar-Restorant-hoteleri etj.Vleresimi i pasurive te paluajtshme. Tregtim me shumice dhe pakice pajisje e mjete kancelarie. Sherbime te ndryshme qender estetike. Tregtim dhe montim te pajisjeve dhe aksesoreve per 2 ambjentet frigoriferike. Ndertim sera diellore, tregtim dhe kompletim te pajisjeve dhe aksesoreve per to
Emërtime të tjera Tregtare: Shendelli
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 27.10.1999
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 700 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
FIER Lagjja"Kastrioti",rruga"Andon Profka",2 kullat Fier.

Adresa:
Fier Dermenas HAMIL Godine ne fshatin Hamil, Rruga Fier- Hamil km 4, Zona kadastrale 1928, Pasuria 269/38.

Telefoni:
0692064649 0697354110

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 15 166 442,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 749 560,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 32 401 880,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 28 866 770,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 701 490,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 709 580,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:277 146 038,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:179 471 601,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:85 536 390,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 72 875 891,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017